Çarşamba, Mayıs 23, 2018
Ana bet Dünya

0 1185

“Her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyaç duymaktayız”.

Türkiye Cumhuriyetinin AB ilerleme raporu Avrupa Meclisinde görüşüldü. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü Strasburg’ta yapılan oturumda Kati Peri’nin sunmuş olduğu rapor tartışıldı. Görüşmeler sırasında sözü alan Bulgaristan’ın Türk asıllı AB milletvekili Necmi Ali şunları söyledi: “AB ortağı ve NATO üyesi olarak Türkiye büyük bir strateji öneme sahiptir ve bölgedeki güveni ve istikrarı sağlamada jeopolitik görevi çok önemlidir. Ülke, bölgenin başoyuncusudur, özellikle Orta Doğu’dan gelen mültecilere insani yardım sağlama açısında büyük görev üstlenmiştir. Yaklaşık iki milyon Suriyeli mültecinin bakımı neredeyse 6 milyar dolar değerindedir ki aynı anda uluslararası toplumdan gelen maddi ve siyasi desteğin son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki işbirliği karşılıklı çıkara dayanmaktadır, bu yüzden bizi bekleyen güvenlik sorunlarını aşmak için her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyaç duymaktayız”.

Rapordaki olumsuzluklara değinen ALDE/HÖH milletvekili, ülkenin reform konusunda elde ettiği ilerlemelerin yer almadığını ve bu durumun Türk toplumunda Avrupa Birliğine karşı olan şüpheciliğin artışına yol açacağına dikkat çekti.

Ayrıca Necmi Ali raporda yer alan bazı noktalara işaret etti ve açıkça bundan duyduğu rahatsızlığa vurgu yaptı. Söz konusu raporda, “Türk hükümeti tarafından atılan olumlu adımların düzgün ve doğru bir şekilde belirtilmesi yerine olumsuz unsurlar üzerinde çok fazla vurgu”, yapıldığının altını çizdi. Devamında Necmi Ali, böyle bir yaklaşımın ülkenin AB üyeliğine ilişkin son zamanlarda kamuoyunda, özellikle gençler arasında yüzde 54’e varan olumlu eğilimleri zayıflatacağını belirtti. AB Parlamentosu Komisyonu heyetinin Ankara ziyareti analizlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Türk asıllı milletvekili açıklanan raporda müzakere edilecek 23. Fasıl “Yargı ve Temel Haklar”, 24. Fasıl “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ve Türk tarafının açmaya hazır olduğu toplam 17 Fasıllın açılmasına ilişkin açık bir tutum sunmadığına da işaret etti. Bunun yapılması durumunda, reformların uygulaması konusunda Türk hükümetine itici güç vereceğini söyleyen Necmi Ali, Türkiye’nin 2020 çalışmalarına da dikkat çekti. Bu çalışmalarda Türkiye’nin 2020 dönemine kadar siyasi reformlar için 25 farklı alanda 1200 somut adım içeren önlem programı kabul etti bilgisi de HÖH temsilcisi tarafından AB Meclisinin dikkatine sunuldu.

Konuşmasında Necmi Ali çok önemli bir duruma, AB ile müzakere kapsamında gerçekleşen reform sürecinin Türkiye’ye istikrarlı kurumlara sahip güçlü bir çoğulcu demokratik sistemin geliştirmesi için önemli bir fırsat sayılabileceğine dikkat çekti.

İngilizce konuşma:

0 1012

“Bizden önce herkesin geçtiği Çanakkale Boğazı Türklerin elinde sonsuza dek kalacaktır”

Çanakkale Destanı – Türkün Yeniden Dirilişi olarak  hak ettiği yeri gerek Türklerin gönlünde gerekse de dünya tarihi sayfalarında çoktan aldı. İşte bu ruhu, maneviyatı yaşamak için bu yıl 7-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Gelecekle İletişim Çalıştayı Çanakkale Deniz Utkusunun (zafer) 100. Yılı anısına Çanakkale-Gelibolu ekseninde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu önderliğinde düzenlenen Çalıştay, Çanakkale Valiliği ve Belediyesi, TİKA, TRT, Basın Yayın ve Enformasyon, On sekiz Mart Bilimyurdu (üniversite) ve Yurtdışı Türkler katkılarıyla gerçekleşti.

Çalıştay RTÜK Başkanı Davut Dursun, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem’in açılış konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar adına esenlikler iletisini Kazak Elinden Jazira Jandilda okudu.

Başlangıç Bilimsel oldu

“Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesinde Medyanın Rolü” ana konusu altında yapılan Çalıştayın açık oturumunda, sırasıyla şu konular işlendi: Ortak Mekânlar: Mustafa ŞEFO-Saraybosna, Tarih farklılığı: Myratdurdy GARJANOV-Aşgabat, Yazılı Medya ve Dil: Esin MUZBEG-Prizren, TV-Radyo: Alöna TERZİ-Komrat ve Ders Kitapları: Haydar HADİ-Bağdat. Oturum Başkanlığını: Doç Dr. Hülya ÖNAL-Çanakkale yaptı.

IMG_7468

Kaynaşma ivedilik kazandı

Ağırlıklı olarak Türk Ellerinden gelen öğrenci ve basın-yayın çalışanları arasında Liberya, Tacikistan ve Cezayir gibi ülkelerin temsilcileri de vardı. Ortak Dil Türkçenin yanı sıra gönül dili ve iletişim gücünün sağladığı duygudaşlık, katılımcılar arasında ivedi bir kaynaşma ve birbirini tanıma olanağı sundu.

120 katılımcı

Geleneksel olarak yürütülen Çalıştayda ülke adları yerine katılımcıların kentleri öne çıkmaktadır. Bu geleneğe tüm katılımcılar ivedilikle ayak uydurup, varsıl dünya ekinini (kültür) kendi arasında çok daha kolay paylaşıyor. Hem de tarihsel olaylara bakmaksızın! Türkiye’de iletişim alanında eğitim gören 100 öğrenci ve Türkiye’den mezun olan ya da basın-yayın alanında çalışan 20 gazeteci, bu gelenekten çok memnun olduğu Çalıştay boyunca hissedildi.

IMG_7576

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Çanakkale geçilmez sözleri en güzel Necmettin Halil Onan’ın sözlerinde yaşam ve anlam buluyor. Hele bir de Seyit Onbaşının o dev top mermilerini üç kere taşıyıp, bu mermiler düşman üzerine gönderildikten sonra. Her yer maneviyat kokuyor, Türkün Korkusuz Gücü büyülüyor bir asır geçmiş olmasına rağmen… Ölüme koşan Türklerin Allah Allah seslerini duyuyor gibi oldum! Vatan bu, gerisi boş.

Çanakkale Sonsuzluğu Yaşıyor

Tarihi Yarımadanın Rehber Eşliğinde Şehitlik, Bayraklı Baba Türbesi, Kilitbayır, Namazgâh, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Alçıtepe, Arıburnu, Conkbayırı, Büyük Anafartalar, Küçük Anafartalar, Çimpe Kalesi, Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemalin kabri, Gelibolu Mevlevi Hanesi. Atatürk’ün Azrail’le oynaştığı yerde birlik zinciri. Her Türk buraları görmelidir. Günümüzde sancağı nerede olduğu ’bilinmeyen’ 57. Alayı onurlandırmadan şehadet şerbetinin ululuğunu kimse anlayamaz. “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum”. Atatürk’ün bu emri 25 (12) Nisan 1915 günü saat 10 (evvel) sıralarında Conkbayırında 57’nci Piyade Alayına vermiştir.

IMG_7648

57. Piyade Alayı Şehitliği

Gezi ve Çalışma

“Çanakkale’de Geçmişten Geleceğe İletişim”, “Çanakkale Ruhundan Geleceğe Mektup” konuları altında Gazetesi Çıkarılması; Video Hazırlanması; Grafik Çalışması gibi uygulamalar yorucu geçen gezilerin hem güzel bir hatırası hem de bir belgesi oldu.

IMG_7676

Atatürk ile Azrail’in oynaştığı yer.

IMG_7860

Sonuç Bildirisi

YEDİNCİ GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

– Çalıştay katılımcıları çanakkale’de sonsuzluğu yaşayan vatan savunucuları karşısında saygıyla eğilir…

– Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları başta RTÜK olmak üzere çalıştay destekleyicilerine teşekkür eder…

– Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde medyanın yapıcı veya yıkıcı rolü olduğunu, esas olan bu rolün yapıcı olması için ortak mekânların varlığını, tarih benzerliğini, yazılı veya görsel işitsel medyaya hâkim dilin barış dili olması gerektiği, ders kitaplarında da farklılıkların değil benzerliklerin ortaya çıkarılması gerektiği kabul eder…

– Anadolu’dan Rumeli’ye geçiş yeri olan Gelibolu “Çimpe Kalesi”ne ve Süleyman Paşa Türbesine gereken önemin verilmesini arzu eder…

– Takım çalışması ile ortaya çıkan ve “Çanakkale sonsuzluğu yaşıyor” konulu grafik, gazete ve video çalışmalarını “geleceğe imza” olarak değerlendirir…

– Çalıştay yürütme kurulunun oluşturulmasının kurumsallaşmada bir başlangıç olmasının kabul edilmesi ve ilk hedefin Türkçe konuşan ülkeler düzenleyici kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayacak bir üst birliğin kurulmasını ve Çalıştayın bu birlik marifeti ile yapılmasını tavsiye eder…

– Gelecekle iletişim üniversite irtibat noktalarının aktif çalıştırılmasını teşvik eder…

– İşbirliğinin artırılması için yıl içinde faaliyetler yapılması, ortak haber ajansı kurulmasını ve uluslararası bir gönüllü öncelik oluşturulmasının gerekliliğini tespit eder…

10 Mayıs 2015
(1915 ten 100 yıl sonra…)
Çanakkale

0 1010

TASLAK

Bu yıl tüm alt aktiviteleri ile birlikte Çanakkale Şehitleri’ne ithaf edilen Dördüncü Dünya Türk Forumu, 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Gorrion Otel’de yapıcı ve samimi bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir. Türk – Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından düzenlenen 4. Dünya Türk Forumu’nda “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya, bağımsız Türk dili konuşan ülkelerden ve Türk Diasporalarının bulunduğu yaklaşık 60 ülkeden düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, Türkiye ve katılımcı ülkelerden ulusal parlamento üyeleri, senatörler, bakanlar, E. Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar, çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreterliği, TÜRKPA Genel Sekreteri, TÜRKSOY Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katılmışlardır. 23 Nisan 2015 günü Forum Akil Kişiler Kurulu üçüncü toplantısı yapılmış, 24 Nisan 2015 akşamında ise düzenlenen törenle 2. Türk Dünyası “Kızıl Elma” Ödülleri sahiplerine tevdi edilmiştir.

Bu çerçevede, Yeni Bölgesel “Küresel Yönetişim; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”, “Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Güvenlik; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”, “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon; Türk Dünyası ve Diasporaları için Yeni Perspektifler”, “Yerel Yönetimler”, “Sivil Toplum”, “Medya”, “Özel Sektör”, “Üniversiteler ve Akademi”, “Sinema ve TV Yayıncılığı”, “Turizm, Kültür, Tanıtım ve Kamu Diplomasisi”, “Türk Dünyası ve Diasporalarında Algı Yönetimi”, “Sosyoekonomik ve Kültürel Entegrasyon”, “100. Yılında Ermeni Sorunu”, “Türk Dünyası Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programları”, “2015 | 100. Yılında Türk Dünyasında Çanakkale Ruhu” konuları ele alınmıştır. Ayrıca, bu hususlarda Dünya Türk Forumu katılımcısı ülkeler ve diasporalar arasında işbirliği gerçekleştirilebilecek alanlara dair görüş teatisinde bulunulmuştur.

Forum çalışmaları sonucunda:

1. Dünya Türk Forumu adıyla daha önce gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda kabul edilen sonuç bildirileri teyit edilmiştir.
2. Milletler arasında kin ve nefret duygularını tahrik eden, bazı ülke ve toplulukları itibarsızlaştırmak için yapılan girişimlerin tamamen reddedilmesi gerektiği güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.
3. 1915 olaylarının ardından geçen 100 yıl içerisinde yazılan psikolojik hikâyelerin tüm insanlığın kabullenmek zorunda kaldığı “siyasi gerçekler” hâline getirilmeye çalışıldığı not edilmiştir.
4. Türk Diasporası’nın yeni süreçte küresel ve bölgesel sorunların çözümünde önemli roller üstlenebileceği ancak bu konuda ciddi yapısal sorunların bulunduğu tespit edilmiştir.
5. Ortak dil geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin takdirle karşılandığı belirtilmiş, yine de konuyla ilgili olarak medya, STK’lar ve resmî organlarca kat edilmesi gereken uzun bir mesafenin bulunduğu not edilmiştir.
6. Ekonomik, ticari ve siyasi anlamda mevcut ortak çıkar alanlarının güçlendirilmesinin ve yeni ortak çıkar alanları oluşturulmasının, Türk kimliğinin idamesi ve takviyesi bakımından hayati önem arz ettiği vurgulanmıştır.
7. Türk kimliğinin İslam ile özdeş olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmakla birlikte kendilerini bizzat Türk kimliği ile tanımlayan gayrimüslim ulus ve topluluklarla ilişkilerin daha da geliştirilmesi gereği not edilmiştir.
8. Tepkisel çıkışların, rakiplerin işini kolaylaştırdığı gerçeği ve proaktif yaklaşım geliştirilmesi gereği not edilmiştir.
9. Türk’ün Türk’e propagandasının kolay olduğu, önemli olanın kendimizi başkalarına anlatabilmek olduğu, bu nedenle küresel ve bölgesel güç dağılımını ve belli başlı ülkelerin iç siyasi durumlarını; uluslararası alandaki dostları, rakipleri ve düşmanları bilhassa maddi ve manevi unsurları göz önünde bulunduran esaslar üzerinden belirleyen dengeli yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir.
10. Özellikle Kıbrıs konusunda ama genel olarak modern zamanların tüm meselelerinde medyanın önemli bir güç olarak görülmesi vurgulanmıştır.
11. Yurtdışı Türkler veya Türk Diasporası’nın bulundukları ülkelere entegre olması ve özellikle siyasi katılım konusu tartışılmıştır. Türklerin azınlık psikolojisinden çıkması konusundaki görüşler de dile getirilmiştir.
12. Medyanın önemi düşünüldüğünde, Türk Dünyası’nın birbirinden daha fazla haberdar olabilmesi için; Türk devletlerinde yayın yapacak ortak televizyon kanalının, Türk Keneşi koordinasyonunda kurulum çalışmaların hızlandırılması ve bu kanalda sanat, kültür, bilim, siyaset gibi konularda programlar yapılması not edilmiştir. Buradaki temel sorunun; tüm Türk boylarının birbirini anlaması noktasında yaşandığı dile getirilmiş ve çözümün ilk aşaması olarak “ortak alfabe” önerisi üzerinde durulmuştur.

Bu çerçevede karara bağlanan hususlar şunlardır:

13. Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde millî menfaatler ve küresel reel politik zorunluluklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faaliyetler iç siyasi kutuplaşmalara, bölgesel ya da küresel güç mücadelelerine ve ideolojik tartışmalara feda edilmemelidir.
14. 1915 Olayları ile ilgili tepkisel ve savunmacı tutum tümüyle terk edilmeli ve özgün, dengeli söylem güçlendirilmelidir.
15. 1915 Olayları ile ilgili olarak; resmî makamlara, sivil toplum kuruluşlarına ve Diaspora çalışmalarına önümüzdeki hassas dönem için ışık tutacak bir stratejik vizyon belgesi önerisi hazırlamak üzere farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı 7-8 kişilik bir komite oluşturulmalıdır.
16. 1915 Olayları ile ilgili olarak, bundan sonraki çalışmalarda, hukuki ve bilimsel bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası gelişmeleri de göz önünde bulunduran, tarihî istatistikî bilgi ve belgeleri ön plana çıkaran ciddi kavramsallaştırmalar ve tanımlamalar yapılmalı; sorunun çözümüne katkı sağlayacak olan önemli kaynak kişi ya da grupların çalışmalarının ideolojik arka plan nedeniyle dışlanmasına son verilmelidir.
17. 1915 Olayları gibi ciddi sorunlarda Türk dünyasının çıkarlarını savunma konusunda sadece resmî kanallarla yürütülen mücadelelerin yetersizliği açıktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının ve Diaspora’nın daha bilinçli bir şekilde faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyulan zemin hazırlanmalıdır.
18. 1915 Olayları hakkında geniş kapsamlı kitap ve çalışmaların yanında Ermeni iddialarına ilişkin arşivlerimizde yer alan resmî belge ve bilgilerin kolayca aktarılabileceği kısa broşürler hazırlanmalı, bu broşürlerde Türk tezinin okuyucuya kolayca aktarılabileceği bir dil kullanılmalı ve broşürler halk ve karar alıcılara ulaştırılmalıdır.
19. Anadolu, Kafkaslar, Kıbrıs, Irak, Doğu Türkistan gibi bölgelerde Türklere karşı uygulanan katliamlar üzerine araştırmalar yapılmalı, konuya ilişkin bir ansiklopedi oluşturulmalıdır. Ayrıca, bu olayların dünyaya aktarılması için çalışmalar geliştirilmelidir.
20. Çanakkale Savaşları, tüm yaşananlar ve sonuçları ile Türk devletlerinin tarih dersi kitaplarında yer almalı, tüm Türk coğrafyası için önemi vurgulanmalıdır.
21. Çanakkale’de savaşan, şehit olan tüm Türk toplumları adına bir Türk Dünyası Anıtı yapılmalı, bu anıtta kendisi de Çanakkale’de savaşmış olan Ahmed Cevad’ın “Çırpınırdı Karadeniz” şiirinden uygun görülen bir bölüm yer almalıdır.
22. Türk Diasporası’nın yeterli etkinlik düzeyine ulaşabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Diaspora, köken ülkelerde bulunan sosyolojik yapıların uzantısı olma özelliğinden bir an önce kurtarılmalı ve bulundukları ülkelerin vatandaşları olarak özgün faaliyetlerde bulunan toplumsal gruplar topluluğu hâline gelmesine imkân tanınmalıdır.
23. Medyanın gücü göz önüne alındığında, Diaspora’daki Türklerin yaşadıkları ülkelerdeki basın kuruluşlarında yer alması ve özellikle yönetimlerine girmesi için gerekli altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmaların başında Türklerin yaşadıkları ülkelerde iletişim alanındaki okullarda eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilmeli, bunun için gereken burs ve yardımlar sağlanmalıdır.
24. Batılı ülkelerde ve Rusya, Moldova, Çin gibi ülkelerde yaşayan Türk topluluklarla olan ilişkilerin, bu ülkeler ile Türk Dünyası arasındaki ilişkileri daha ileri düzeylere taşıyacak, küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde güçlendirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.
25. Ortak Türk tarihini anlatan kitaplar basılmalı, ortak sorunları konu eden, Türklüğü tanıtan daha çok film, belgesel, televizyon programı yapılmalıdır. Ortak eserlerin tanıtımına daha fazla önem verilmelidir.
26. Türk Dünyası için bir “entelektüel elektronik veri tabanı” oluşturulmalıdır. Bu veri tabanında diğer dillerdeki kaynakların tercümeleri de yer almalı ve tüm Türk coğrafyasını ilgilendiren konular bir araya getirilmelidir. Bu veri tabanının oluşturulması için Uluslararası Türk Akademisi öncelikle inisiyatif almalıdır.
27. Türk Dünyası’ndaki üniversiteler arasında işbirliği artırılmalıdır. Ortak değer ve bilgilerin geliştirilmesinin yanında bilimsel gelişmenin hızlanmasına da katkı sağlayacak bu işbirliği için projeler geliştirilmelidir. Batı’da birçok örneğini gördüğümüz ikili anlaşmalar şeklinde TÜBİTAK ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişki güçlendirilmelidir.
28. Dünya Türk Forumu’nun kurumsallaşması bakımından farklı bölgeler/ülkeler ve topluluklar adına temsilcilikler ihdas edilmelidir. Ayrıca Forum’dan çıkan sonuçların daha fazla kişiye ulaşması ve etkinliğinin artması için Dünya Türk Forumu sekretaryasının Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara gözlemci olması için çalışma yapılmalıdır.
29. “Kadın”, “Gençlik”, “Çocuk” gibi alt başlıklar üzerinden Dünya Türk Forumu altında etkinlikler düzenlenmeli ve bu kalıcı hale getirilmelidir.
30. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk devletlerinin ya da topluluklarının sorunlarını daha özel bakış açısıyla ele alan bölgesel etkinlikler, temsilcilikler işbirliği ile düzenlenmelidir.

Ayrıca Tüm Türk Dünyası’nı ilgilendiren şu konularda da fikir birliğine varılmıştır:

31. Özbekistan ve Türkmenistan; Nahcivan Anlaşması’ndaki yerlerini almaları ve Türk Keneşi’ne resmî olarak katılmaları için davet edilmelidirler. Devlet dışı bir aktör olarak Dünya Türk Forumu bünyesinde oluşturulacak bir heyetin kendilerine bu konun önemini ve Dünya Türk Toplumu’nun bu yöndeki ısrarlı ve samimi isteğini belirten görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ulaştırılması sağlanmalıdır.
32. Türk Diasporalarının bulundukları ülkelerde güç ve etkinliklerini derinleştirebilmeleri, yaşadıkları ülkelere daha nitelikli katkı sunan kurumsal yapılara dönüşebilmeleri için en az 10 yıl süreli uygulanacak, bölge ve ülke farklılıklarını dikkate alan bir çerçeve program geliştirilmeli ve tüm aktörlerin rolü esnek bir yaklaşımla tarif edilmelidir.
33. KKTC’de yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilmesini müteakip yeniden başlayacak olan Kıbrıs Müzakerelerinin sonuç alıcı ve son olması teyit ettirilmelidir. Bu son görüşmenin sonunda Türk devletlerinin KKTC’yi resmî olarak tanımasına hazırlık yapılmalıdır.
34. Kırım’ın ilhakı, uluslararası hukuka aykırı ve dünya barışını tehdit eden bir girişimdir. Başta Kırım Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olmak üzere, bütün Kırımlılara öz vatana girip yaşama hakkı tanınmalıdır. Kırım-Tatar Türklerinin millî kimliklerini korumalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
35. Ermenistan, Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki 7 ildeki varlığını sonlandırmalı, askerî birliklerini geri çekmelidir. Bu bölgelerden diğer Azeri şehirlerine kaçanlar kendi topraklarına geri dönmelidirler.

25 Nisan 2015, İstanbul

Kaynak: TASAM

0 844

Kazak Eli Cumhurbaşkanlığı seçimini görevdeki Nursultan Nazarbayev kazandı. Başkanı olduğu Nur Otan (Vatanın Işığı) Siyasi Fırkası tarafından aday gösterilen Nazarbayev ezici üstünlükle yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

TASS Haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Nazarbayev oyların yüzde 97,5’ini alarak cumhurbaşkanı seçilirken, Komünist Fırkası adayı Turgun Sizdikov yüzde 1,87 oyla ikinci ve Sendikal Federasyonu Başkanı Abelgazi Kuseinov yüzde 0,63 oyla üçüncü bitirmiş yarışı.

SSCB’den Kazak ÖSSC’si olarak 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazak Elinin değişmez cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Meclisin 2007 yılında almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak yüksek devlet görevine aday olabilmektedir.

İlk Kutlama Putin’den

Kremlin’den yapılan duyuruda, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Nazarbayev Utkusunun (zafer) ülkenin hızlandırılmış kalkınma siyasetine verilmiş desteğin teyidi olduğu belirtiliyor.

0 761

Birinci Dünya Savaşında Gaziantep’te (Antep) ve Kafkasya’da Ermenileri silahla donatıp ve askeri giysiler giydiren Fransa ve Rusya, Erivan’da sözde Ermeni Soykırımının yüzüncü yılı anmalarında buluştu. Bir de yanlarına Rusya’nın ‘kukla’ durumundaki Sırbistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi devlet başkanları da oradaydı. Françoa Oland ve Vladimir Putin devasa güce sahip olacak Türk Birliğine şimdiden göz dağı vermiş gibi göründüler.

0 906

Kendilerinde oluşturulan suni bilinç ve dünyaya yutturulan yalan sayesinde Ermeniler emin adımlarla 3T düşüne doğru ilerliyorlar. Dünya genelinde yaşanan son gelişmeler ve Rusya, Fransa, Güney Kıbrıs ve Sırbistan devlet başkanlarının Erivan’da boy göstermesi, gelecekte Türklere ciddi sıkıntı verecektir. Bir de AB olayı var.

Tanıma, Tazminat, Toprak

IMG_6976

0 879

İstanbul’da gerçekleştirilen 4. Dünya Türk Forumu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlk gün yapılan 6 oturum sonunda düzenlenen “Kızıl Elma Ödülleri” sunma gecesi yapıldı. Toplantının anahtar konuşmacısı Macaristan-Türkiye Meclisler Arası Dostluk Öbeği (grubu) Başkanı ve Jobbik Partisi Genel Başkanı Gabor Vona oldu.

Gabor VONA

Gabor VONA

“Yeni Bölgesel – Küresel Yönetişim; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”,  “Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Güvenlik; Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon”, “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon; Türk Dünyası ve Diasporaları için Yeni Perspektifler – 1″ (Yerel Yönetimler- Sivil Toplum- Medya), “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon; Türk Dünyası ve Diasporaları için Yeni Perspektifler – 2” ( Özel Sektör-Üniversiteler ve Akademi Sinema ve TV Yayıncılığı ), “Turizm, Kültür, Tanıtım ve Kamu Diplomasisi”, “Türk Dünyası ve Diasporalarında Algı Yönetimi” (Sosyoekonomik ve Kültürel Entegrasyon) başlıklı konular inşlendi.

Akşam Yemeği ve Kızıl Elma Ödülleri Takdim Töreni

Törenden önce ses sanatçısı Nogay Türkü Arslanbek Sultanbekov sunusu vardı.

Kızıl Elma Kültür Ödülü sahibi Nur DAUTOV | Bestekâr, Başkurdistan

Kızıl Elma Kültür Ödülü sahibi Nur DAUTOV’A | Bestekâr, Başkurdistan ödülünü TASAM Yazmanı Dr. Almagül İsina sundu

Ödül iyeleri (sahipleri) aşağıdaki gibidir.

Kızıl Elma Devlet Ödülü

Rauf DENKTAŞ | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Müteveffa Cumhurbaşkanı
Bülent ARINÇ | Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Kızıl Elma Diplomasi Ödülü
Büyükelçi Ramil HASANOV | Türk Keneşi Genel Sekreteri

Kızıl Elma İş Ödülü
Ali TOTORKULOV | İş adamı, Elbrusoid Karaçay-Balkar Vakfı Başkanı, Rusya 
Ziyatdin KASSANOV | İş adamı, Dünya Ahıskalılar Birliği Başkanı

Kızıl Elma Bilim Ödülü
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ | Uluslararası Türk Akademisi Başkanı
“TOKTOGUL: ŞİİRLERLE ÖRÜLEN, NAĞMELERE DÖKÜLEN ÖMÜR” Kitabı Ortak Çalışması
Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA | Kırgızistan
Prof. Dr. Ramiz ASKER | Azerbaycan
Prof. Dr. Temirhan TEBEGENOV | Kazakistan
Doç. Dr. Zuhriddin İSOMUDDİNOV | Özbekistan
Doç. Dr. Berdi SARIYEV | Türkmenistan
Prof. Dr. Turan YAZGAN | Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Müteveffa Başkanı
Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV | Hakas Devlet Üniversitesi, Hakasya

Kızıl Elma Kültür Ödülü
Prof. Dr. Mustafa İSEN | T.C. Cumhurbaşkanlığı E. Genel Sekreteri, Türkiye
Nur DAUTOV | Bestekâr, Başkurdistan

Kızıl Elma Sanat Ödülü
Arslanbek SULTANBEKOV | Müzisyen, Rusya (Nogay Eli)
Azerin | Ses Sanatçısı, Azerbaycan

Kızıl Elma Strateji Ödülü
İmangali TASMAGAMBETOV | Kazakistan Savunma Bakanı
Erşad SALİHİ Irak Türkmen Cephesi Başkanı

Kızıl Elma Spor Ödülü
Dünya Göçebe Oyunları Vakfı | Kırgızistan

Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi | Kazakistan
Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği | Türkiye

0 606

23 Nisan günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken, aynı gün de Kosova Türklerinin de Ulusal Bayramıdır. Bu yıl yedincisi kutlanmaktadır.

23 Nisan Kutlamaları Kosova’da Türk Varlığını Pekiştirecek

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları bu yıl da son derece renkli geçecek. 8 gün içerisinde Türklerin yaşadığı Kosova’nın tüm belediyelerinde zengin içerikli kutlamalar düzenlenecek.

Mahir Yağcılar, Müferra Şinik, Fikrim Damka, Ergin Kala, Şencar Karamuço, Gülşen Bölükbaşı ve Bülent Emruş’tan oluşan 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları Tertipleme Kurulu tarafından düzenlenen basın toplantısında, spor aktivitelerinden kültür sanat etkinliklerine kadar çok sayıda faaliyet ile Kosova Türkleri 23 Nisan Milli Bayramı’nın Kosovalı Türklere yakışır bir şekilde geniş katılımla gerçekleşeceği belirtildi.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları Tertipleme Kurulu Başkanı Mahir Yağcılar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kosova’da Türk varlığının pekişmesine damgasını vuracak kutlamaların bu yıl da “Sende Katıl” sloganı altında düzenleneceğini belirtti. Halkı kucaklayıcı nitelikteki kutlamalar çerçevesinde, Kosova Türkeri’nin günümüzde karşılaştığı sorunlarının da bilimsel toplantılarda masaya yatırılacağını kaydeden Mahir Yağcılar, bu toplantılarda başta Kosova Başbakanı İsa Mustafa olmak üzere diğer yetkililerin hazır bulunacağını söyledi. “Türkiye’nin Balkanlar ve Kosova Türkleri Politikaları paneline T.C Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’nun katılacağını da belirten KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 19 Nisan tarihinde başlayacak ve 26 Nisan tarihinde sona erecek kutlamalar çerçevesinde Kosova’nın 7 şehrinde 30 kadar aktivite tertipleneceğini belirtti.

Tertipleme Kurulu Başkanı Mahir Yağcılar, kutlamaların 7 konser, 4 kitap tanıtımı, 4 spor aktivitesi, paneller, resim sergileri, çocuk programları gibi aktivitelerden oluşacağını anımsatarak, “ amacımız Kosovalı Türklerin varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak, dilimiz, eğitimimiz, kültür ve tarihi mirasını gelecek nesillere taşımaktır” ifadesini kullandı.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları, Kosova Hükümeti, T.C Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Prizren Belediyesi, KDTP ve başta “Doğru Yol” ile “Gerçek” olmak üzere Kosova’daki Türk Dernekleri maddi ile lojistik destek sağlamaktalar.

19 Nisan günü başlayan kutlamalar aşağıdaki gibi devam edecektir:

23 Nisan 2015 Perşembe

Başbakanlık Topluluklar Ofisinin örgütlediği “Kosova Türk Topluluğu” paneli
Yer: Başbakanlık Binası
Saat: 10.00

Öğrencilerin Kosova Meclisi Ziyareti
Yer: Kosova Meclis Binası
Saat 11.00

Öğrencilerin T.C. Priştine Büyükelçiliğini Ziyareti
Yer: Büyükelçi Rezidansı
Saat 12.00

“Örf, Adet Gelenek ve Görenekler” ve “Kosova -Prizren’de Zanaatçılık, Yok Olan Zanaatlar, Unutulan Eşyalar” Kitaplarının Tanıtımı
Yer: Priştine – Yunus Emre Kültür Merkezi
Saat: 14.00

Kortej Yürüyüşü
Yer: Prizren – KDTP Merkez Ofisi
Saat: 16.30

Çocuk Konseri
Yer: Prizren – Kültür Evi
Saat: 17.00

“23 Nisan Konseri”
Yer: Prizren – Kültür Evi
Saat: 20.00
Kokteyl – 22.00
Havai Fişek Gösterisi – 22.00

24 Nisan 2015 Cuma

Esnaf Panayırı
Yer: Prizren – Şadırvan Meydanı
Saat: 11.00

“Küçük İşletmelerin Sürdürülebilirliği” Paneli Konuşmacı: Doç.Dr. Kürşat Özdaşlı
Yer: Prizren – Theranda Hotel
Saat: 15.00

“ Evliya Çelebi Balkanlarda” kitap tanıtımı
Yer: Prizren – Theranda Hoteli
Saat: 17.00

“Sağlıklı Yaşam” Paneli
Yer: Prizren – Theranda Hoteli
Saat: 18.00

25 Nisan 2015 Cumartesi

“Türkiye’nin Balkanlar ve Kosova Türkleri Politikaları” Paneli
Konuşmacılar: T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci KORU ve Doç.Dr. Birgül DEMİRTAŞ
Yer: Prizren – Theranda Hotel
Saat: 12.00

“Çağdaş Kosova Türk Ressamları” Karma Resim Sergisi
Yer: Prizren – Yunus Emre Kültür Merkezi
Saat: 17.00

“Örf, Adet Gelenek ve Görenekler” ve “Kosova -Prizren’de Zanaatçılık, Yok Olan Zanaatlar, Unutulan Eşyalar” Kitaplarının Tanıtımı
Yer: Prizren – Yunus Emre Kültür Merkezi
Saat: 17.30

“Gece Yolcuları” Halk Konseri
Yer : Şadırvan Meydanı
Saat: 20.00

26 Nisan 2015 Pazar

Futbol Turnuvası Finali
Yer: Prizren – Andra
Saat: 11.00

“Yeni Yol Arkadaşları” Kitap Tanıtımı
(Kosova’da yazında, görselde, müzikte genç sanatkârlar ve yetenekler seçkisi)
Yer: Prizren – Yunus Emre Kültür Merkezi
Saat: 12.00

“Doğru Yol” Derneğinin TİKA Tarafından Gerçekleştirilen Restorasyon
Yer: Prizren – “Doğru Yol” Derneği
Saat: 16.30

“23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı” Resepsiyonu
Yer: Prizren – Luxory Palace
Saat: 18.00

Kaynak: KTMB

0 560

Birileri koca bir dünyayı 25 000 adet yalan dolan içerikli kitap yazarak sözde soykırıma inandırırken, birileri de yine yüzüncü yıl anısına askerinin yediği bisküvileri yeniden üretip, kutunun üzerine de her Türkün gönlünü okşayacak sözleri yazmış.

İptal edilen posta pulu

İptal edilen posta pulu

Birileri ateşle oynayıp ‘kızıl elmayı’ uyandırmaya çalışırken, birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü onurlandırıyor. Bir yandan Uzun Kış, diğer yandan Çanakkale. İki olay da yüzüncü yılına giriyor.

Çok alamlı, ama çok...

Çok anlamlı, ama çok…

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yanyana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”

Kemal Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti İlk Cumhurbaşkanı

Bir de Lübnan ve de Uruguay Doğu Cumhuriyeti var

Lübnan İletişim Bakanının duyurduğu bilgi.

Yorumsuz

Yorumsuz

7 Nisan 2015 tarihinde Uruguay devleti tarafından basılan posta pulu

1950 yılında başlayan gelenek devam ediyor...

1950 yılında başlayan gelenek devam ediyor…

Türklerin sabrını sınayanlar, Türkler uyandığında ne yapacaklar acaba?

 

0 589

TASAM öncülüğünde Türk Devletlerinin temsilcileri ile Dünya’nın dört bir yanında yaşayan Türk Kopuntularının kanaat önderlerini, düşünce kuruluşlarını ve STK’ları çok boyutlu konular çerçevesinde bir araya getirerek ortak gündem ve sosyoekonomik entegrasyonun derinleşmesine küresel ölçekte stratejik katkı sağlayan Dünya Türk Forumunun düzenlediği Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri açıklandı.

2013’te İstanbul’da düzenlenen 2. Dünya Türk Forumu sonuç bildirgesinde; Forum bünyesinde bir “Türk Dünyası Ödülü” ihdas edilmesi benimsenmiş, Türk Dünyasının uzak görüşlülük ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacı ile devlet, diplomasi, iş, bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplomasisi dallarında 2014 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu yıl Kızıl Elma “Devlet” Ödülü, Kızıl Elma “Diplomasi” Ödülü, Kızıl Elma “İş” Ödülü, Kızıl Elma “Bilim” Ödülü, Kızıl Elma “Kültür” Ödülü, Kızıl Elma “Sanat” Ödülü, Kızıl Elma “Strateji” Ödülü, Kızıl Elma “Spor” Ödülü, Kızıl Elma “Kamu Diplomasisi” Ödülü olmak üzere toplam 9 kategoride ödül verilecek. Ödüller 4. Dünya Türk Forumu’nun ikinci günü olan 24 Nisan 2015 Cuma Akşamı İstanbul’da Gorrion Hotel’de 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek Takdim Töreni ile sahiplerini bulacak.

Kızıl Elma Devlet Adamı Ödülü verilecek KKTC Kurucu Müteveffa Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ödülünü babası adına oğlu KKTC Başbakan Yardımcısı – Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanı Serdar Denktaş alacaktır. Törende Dombra müziği ile Türk dünyasında adını duyurmuş, Nogay Türkü halk müziği sanatçısı ve ozanı Arslanbek Sultanbekov bir konser verecek.

TÜRK DÜNYASI 2. KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SINIFLARI VE AD DİZELGESİ

Kızıl Elma Devlet Ödülü

Rauf DENKTAŞ | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Müteveffa Cumhurbaşkanı
Bülent ARINÇ | Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Kızıl Elma Diplomasi Ödülü
Büyükelçi Ramil HASANOV | Türk Keneşi Genel Sekreteri

Kızıl Elma İş Ödülü
Ali TOTORKULOV | İş adamı, Elbrusoid Karaçay-Balkar Vakfı Başkanı, Rusya 
Ziyatdin KASSANOV | İş adamı, Dünya Ahıskalılar Birliği Başkanı

Kızıl Elma Bilim Ödülü
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ | Uluslararası Türk Akademisi Başkanı
“TOKTOGUL: ŞİİRLERLE ÖRÜLEN, NAĞMELERE DÖKÜLEN ÖMÜR” Kitabı Ortak Çalışması
Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA | Kırgızistan
Prof. Dr. Ramiz ASKER | Azerbaycan
Prof. Dr. Temirhan TEBEGENOV | Kazakistan
Doç. Dr. Zuhriddin İSOMUDDİNOV | Özbekistan
Doç. Dr. Berdi SARIYEV | Türkmenistan
Prof. Dr. Turan YAZGAN | Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Müteveffa Başkanı
Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV | Hakas Devlet Üniversitesi, Hakasya

Kızıl Elma Kültür Ödülü
Prof. Dr. Mustafa İSEN | T.C. Cumhurbaşkanlığı E. Genel Sekreteri, Türkiye
Nur DAUTOV | Bestekâr, Başkurdistan

Kızıl Elma Sanat Ödülü
Arslanbek SULTANBEKOV | Müzisyen, Rusya (Nogay Eli)
Azerin | Ses Sanatçısı, Azerbaycan

Kızıl Elma Strateji Ödülü
İmangali TASMAGAMBETOV | Kazakistan Savunma Bakanı
Erşad SALİHİ Irak Türkmen Cephesi Başkanı

Kızıl Elma Spor Ödülü
Dünya Göçebe Oyunları Vakfı | Kırgızistan

Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi | Kazakistan
Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği | Türkiye

Kaynak: TASAM