Cumartesi, Mart 17, 2018
Ana bet Güncel

0 536

Kara kış Mastanlı’yı ele geçirdi. Kesintisiz olarak süren kar yağışı yaşamı ciddi biçimde etkiliyor. Kutsal Doğuş Yortusundan beri kapalı olan okullar yarın öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Yedicenin ilk gününden beri okullarındaki görevleri başında olan öğretmenler bugün yönetimle birlikte dersliklerde sıcaklık ölçümü yaptılar.  Ancak son birkaç saattir gücünü yeniden artıran kar yağışı öğrencilerin sıralara ulaşmasını engelleyebilir. Önceki günlere bakarak sıcaklık yaklaşık 8 derece artarak yaşamı çok daha çekilebilir yaptı.

 

0 1139

Altı yıllığına yeni başkan Dimitır Radev.

Olağanüstü toplanan Halk Meclisi Merkez Bankası (Bulgar Halk Bankası) başkanını seçiyor. 14 Temmuz 2015 Salı günü olağanüstü toplanan Bulgar Halk Meclisi Merkez Bankası başkanı seçimi görüşmelerine başladı. Başlamadan önce söz alan HÖH meclis grubu başkanı Lütvi Mestan, dinlenecek adayların çalışacakları başkan yardımcılarının da adlarının açıklamalarını, başkan yardımcılarının çok geniş özerkliğe sahip olduğunu belirtti. Her iki oylamada da evet oyları karar için yeter olmasına rağmen, eşlem (parite) kuralı sonucunda hayır ve çekimser oylarının toplamı evet oylarından fazla olduğu için HÖH’ün bu önerisi kabul görmedi. Bu karar sonucunda HÖH Genel Kurulu terk etti.

Dört farklı meclis grubu tarafından gösterilen dört başkan aday vardı.

Yapılan tanıtım ve görüşümeler sonrası GERB adayı Dimitır Radev 130 evet, 16 hayır ve 34 çekimser oyla altı yıllığına Merkez bankası başkanı seçildi. HÖH’ten 7 halkvekili evet oyu verdi.

 

0 1269

Kadir Gecesi nedeniyle Kırcaali’nin Mastanlı belediyesi kent meydanında yaklaşık 3000 kişilik iftar yemeği verildi. Mastanlı kökenli işadamı Fuat Güven ve Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeğine çok büyük katılım oldu. Kent meydanına kurulan masalara yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Bölgede yaşayan her dinin ve etnik toplulukların temsilcileri iftar yemeğine buluştu.

Bölgenin önde gelen siyasetçileri, din görevlileri ve yerel yönetim temsilcileri iftar yemeğinde halka bir araya geldi, birlik mesajı verdi.

Müslüman kökenli bir ailenin çocuğu olan Peder Karamfil yemeğe katılmadı. Neredeyse Müslümanların düzenlediği hiçbir etkinliği katılmayan Mastanlı Hıristiyanlarının dini temsilcisi, buraya gelip birlik mesajı vermekten çekindi.

Düzenleme Kurulu gelenlere bir de halkoyunları gösteri ve müzik dinletisi sundu.

 

11741089_388394391353639_7568699026306164182_o

11011604_388394378020307_5311391844595338084_o

11705468_388394398020305_7599541703569694977_o

Görseller: Mastanlı belediyesi

 

0 1330

Ulusal Gelirler Dairesi (NAP) ülkemizin durumunu açıklayan ve çok da içler açıcı olmayan bazı verileri yayınladı. Bu veriler Bulgar Elinin iktisadi durumunu aydınlatıyor.

2014 yılında bir milyon yirmi bin kişi 340 levalık ortalama aylık geliri ile geçimini sağladığı anlaşılıyor. Bunun yanında bir milyon dört yüz bin kişi ise 340 ile 1000 leva arasında aylık gelir ile yaşamaya tutunmaya çalışmış. Devlet dairelerindeki kişiler kıdeme göre 1200 ile 5300 leva aylık almış. Büyük aylıklar müdürlere ait.

EVROSTAT ekliyor

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi EVROSTAT’ın açıkladığı verilerde ülkemizde 3,5 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı belirtiliyor. Yoksulluk sınırı 500 leva olan ülkemizde dört kişilik bir ailenin geçimi için 2000 leva gerektiği vurgulanıyor. Oysa ülkemizde durum hiç de böyle değil. 2,3 milyon kişi 500 levanın altında aylık ile geçinmeye çalışırken, 1,2 milyon kişi de 286 levalık emekli aylığı ile yaşamaya çalışıyor. Ayrıca ülkede büyük bir iş görmez emekli ordusu da var.

İşe yeni başlayan genç bir bilim kişisinin aylığı en çok 460 leva kadar olabiliyor.

Milletvekilinin aylığı 2658 leva olan ülkemizde diğer danışman ödeneği ve giyim paraları, 1772 leva daha eklenirse bu rakam ayda 4430 leva oluyor. Bakan 3510 leva alırken, başbakan ve meclis başkanın aylıkları 4473 leva ve cumhurbaşkanın aylığı da 5772 levadır.

Ortalama olarak en yüksek aylık 1791 leva ile “Bilgi ve yaratıcı ürün oluşturulması ve dağıtımı” ve iletişim alanındadır.

Ülkedeki istihdam 47 400 kişi azalarak 2,2 milyon kişiye geriledi.

0 1114

“Her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyaç duymaktayız”.

Türkiye Cumhuriyetinin AB ilerleme raporu Avrupa Meclisinde görüşüldü. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü Strasburg’ta yapılan oturumda Kati Peri’nin sunmuş olduğu rapor tartışıldı. Görüşmeler sırasında sözü alan Bulgaristan’ın Türk asıllı AB milletvekili Necmi Ali şunları söyledi: “AB ortağı ve NATO üyesi olarak Türkiye büyük bir strateji öneme sahiptir ve bölgedeki güveni ve istikrarı sağlamada jeopolitik görevi çok önemlidir. Ülke, bölgenin başoyuncusudur, özellikle Orta Doğu’dan gelen mültecilere insani yardım sağlama açısında büyük görev üstlenmiştir. Yaklaşık iki milyon Suriyeli mültecinin bakımı neredeyse 6 milyar dolar değerindedir ki aynı anda uluslararası toplumdan gelen maddi ve siyasi desteğin son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki işbirliği karşılıklı çıkara dayanmaktadır, bu yüzden bizi bekleyen güvenlik sorunlarını aşmak için her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyaç duymaktayız”.

Rapordaki olumsuzluklara değinen ALDE/HÖH milletvekili, ülkenin reform konusunda elde ettiği ilerlemelerin yer almadığını ve bu durumun Türk toplumunda Avrupa Birliğine karşı olan şüpheciliğin artışına yol açacağına dikkat çekti.

Ayrıca Necmi Ali raporda yer alan bazı noktalara işaret etti ve açıkça bundan duyduğu rahatsızlığa vurgu yaptı. Söz konusu raporda, “Türk hükümeti tarafından atılan olumlu adımların düzgün ve doğru bir şekilde belirtilmesi yerine olumsuz unsurlar üzerinde çok fazla vurgu”, yapıldığının altını çizdi. Devamında Necmi Ali, böyle bir yaklaşımın ülkenin AB üyeliğine ilişkin son zamanlarda kamuoyunda, özellikle gençler arasında yüzde 54’e varan olumlu eğilimleri zayıflatacağını belirtti. AB Parlamentosu Komisyonu heyetinin Ankara ziyareti analizlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Türk asıllı milletvekili açıklanan raporda müzakere edilecek 23. Fasıl “Yargı ve Temel Haklar”, 24. Fasıl “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ve Türk tarafının açmaya hazır olduğu toplam 17 Fasıllın açılmasına ilişkin açık bir tutum sunmadığına da işaret etti. Bunun yapılması durumunda, reformların uygulaması konusunda Türk hükümetine itici güç vereceğini söyleyen Necmi Ali, Türkiye’nin 2020 çalışmalarına da dikkat çekti. Bu çalışmalarda Türkiye’nin 2020 dönemine kadar siyasi reformlar için 25 farklı alanda 1200 somut adım içeren önlem programı kabul etti bilgisi de HÖH temsilcisi tarafından AB Meclisinin dikkatine sunuldu.

Konuşmasında Necmi Ali çok önemli bir duruma, AB ile müzakere kapsamında gerçekleşen reform sürecinin Türkiye’ye istikrarlı kurumlara sahip güçlü bir çoğulcu demokratik sistemin geliştirmesi için önemli bir fırsat sayılabileceğine dikkat çekti.

İngilizce konuşma:

0 1076

Bakanlar Kurulu tarafından sunulan “Bulgar Eli ile Kazak Eli Arasında Cezai Konularda Adli Yardım Antlaşması” Halk Meclisi genel kurulunda onayladı.

74 halkvekilinin katıldığı oylamada 73 evet ve bir karşı oy çıktı. Yasa tasarısının ikinci okumada da kabul edilmesi için Meclis Hukuk İşleri Komisyonu başkan yardımcısı Çetin Kazak (HÖH) öneri sundu. 77 halkvekili bu öneriyi destekledi. Yasa tasarısı 78 oyla ikinci okumada da kabul edildi. Resmi gazetede yayınladıktan ve iki ülke arasında Antlaşma karar mektupları alındıktan 30 gün sonra bu yasa yürürlüğe girecektir.

İade Antlaşması da onaylandı

Kazak Eliyle yapılan ikinci Antlaşma da Halk Meclisinde onaylandı. Bu Antlaşma iki ülke arasında kişilerin iade konusunu düzenlemektedir. Aynı birinci Antlaşmada olduğu gibi tasarı her iki okumada da kabul edildi.

240 halkvekilinden oluşan mecliste sadece 78 halkvekili genel kurulda yer aldı.

0 959

“Bizden önce herkesin geçtiği Çanakkale Boğazı Türklerin elinde sonsuza dek kalacaktır”

Çanakkale Destanı – Türkün Yeniden Dirilişi olarak  hak ettiği yeri gerek Türklerin gönlünde gerekse de dünya tarihi sayfalarında çoktan aldı. İşte bu ruhu, maneviyatı yaşamak için bu yıl 7-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Gelecekle İletişim Çalıştayı Çanakkale Deniz Utkusunun (zafer) 100. Yılı anısına Çanakkale-Gelibolu ekseninde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu önderliğinde düzenlenen Çalıştay, Çanakkale Valiliği ve Belediyesi, TİKA, TRT, Basın Yayın ve Enformasyon, On sekiz Mart Bilimyurdu (üniversite) ve Yurtdışı Türkler katkılarıyla gerçekleşti.

Çalıştay RTÜK Başkanı Davut Dursun, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem’in açılış konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar adına esenlikler iletisini Kazak Elinden Jazira Jandilda okudu.

Başlangıç Bilimsel oldu

“Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesinde Medyanın Rolü” ana konusu altında yapılan Çalıştayın açık oturumunda, sırasıyla şu konular işlendi: Ortak Mekânlar: Mustafa ŞEFO-Saraybosna, Tarih farklılığı: Myratdurdy GARJANOV-Aşgabat, Yazılı Medya ve Dil: Esin MUZBEG-Prizren, TV-Radyo: Alöna TERZİ-Komrat ve Ders Kitapları: Haydar HADİ-Bağdat. Oturum Başkanlığını: Doç Dr. Hülya ÖNAL-Çanakkale yaptı.

IMG_7468

Kaynaşma ivedilik kazandı

Ağırlıklı olarak Türk Ellerinden gelen öğrenci ve basın-yayın çalışanları arasında Liberya, Tacikistan ve Cezayir gibi ülkelerin temsilcileri de vardı. Ortak Dil Türkçenin yanı sıra gönül dili ve iletişim gücünün sağladığı duygudaşlık, katılımcılar arasında ivedi bir kaynaşma ve birbirini tanıma olanağı sundu.

120 katılımcı

Geleneksel olarak yürütülen Çalıştayda ülke adları yerine katılımcıların kentleri öne çıkmaktadır. Bu geleneğe tüm katılımcılar ivedilikle ayak uydurup, varsıl dünya ekinini (kültür) kendi arasında çok daha kolay paylaşıyor. Hem de tarihsel olaylara bakmaksızın! Türkiye’de iletişim alanında eğitim gören 100 öğrenci ve Türkiye’den mezun olan ya da basın-yayın alanında çalışan 20 gazeteci, bu gelenekten çok memnun olduğu Çalıştay boyunca hissedildi.

IMG_7576

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Çanakkale geçilmez sözleri en güzel Necmettin Halil Onan’ın sözlerinde yaşam ve anlam buluyor. Hele bir de Seyit Onbaşının o dev top mermilerini üç kere taşıyıp, bu mermiler düşman üzerine gönderildikten sonra. Her yer maneviyat kokuyor, Türkün Korkusuz Gücü büyülüyor bir asır geçmiş olmasına rağmen… Ölüme koşan Türklerin Allah Allah seslerini duyuyor gibi oldum! Vatan bu, gerisi boş.

Çanakkale Sonsuzluğu Yaşıyor

Tarihi Yarımadanın Rehber Eşliğinde Şehitlik, Bayraklı Baba Türbesi, Kilitbayır, Namazgâh, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Alçıtepe, Arıburnu, Conkbayırı, Büyük Anafartalar, Küçük Anafartalar, Çimpe Kalesi, Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemalin kabri, Gelibolu Mevlevi Hanesi. Atatürk’ün Azrail’le oynaştığı yerde birlik zinciri. Her Türk buraları görmelidir. Günümüzde sancağı nerede olduğu ’bilinmeyen’ 57. Alayı onurlandırmadan şehadet şerbetinin ululuğunu kimse anlayamaz. “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum”. Atatürk’ün bu emri 25 (12) Nisan 1915 günü saat 10 (evvel) sıralarında Conkbayırında 57’nci Piyade Alayına vermiştir.

IMG_7648

57. Piyade Alayı Şehitliği

Gezi ve Çalışma

“Çanakkale’de Geçmişten Geleceğe İletişim”, “Çanakkale Ruhundan Geleceğe Mektup” konuları altında Gazetesi Çıkarılması; Video Hazırlanması; Grafik Çalışması gibi uygulamalar yorucu geçen gezilerin hem güzel bir hatırası hem de bir belgesi oldu.

IMG_7676

Atatürk ile Azrail’in oynaştığı yer.

IMG_7860

Sonuç Bildirisi

YEDİNCİ GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

– Çalıştay katılımcıları çanakkale’de sonsuzluğu yaşayan vatan savunucuları karşısında saygıyla eğilir…

– Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları başta RTÜK olmak üzere çalıştay destekleyicilerine teşekkür eder…

– Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde medyanın yapıcı veya yıkıcı rolü olduğunu, esas olan bu rolün yapıcı olması için ortak mekânların varlığını, tarih benzerliğini, yazılı veya görsel işitsel medyaya hâkim dilin barış dili olması gerektiği, ders kitaplarında da farklılıkların değil benzerliklerin ortaya çıkarılması gerektiği kabul eder…

– Anadolu’dan Rumeli’ye geçiş yeri olan Gelibolu “Çimpe Kalesi”ne ve Süleyman Paşa Türbesine gereken önemin verilmesini arzu eder…

– Takım çalışması ile ortaya çıkan ve “Çanakkale sonsuzluğu yaşıyor” konulu grafik, gazete ve video çalışmalarını “geleceğe imza” olarak değerlendirir…

– Çalıştay yürütme kurulunun oluşturulmasının kurumsallaşmada bir başlangıç olmasının kabul edilmesi ve ilk hedefin Türkçe konuşan ülkeler düzenleyici kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayacak bir üst birliğin kurulmasını ve Çalıştayın bu birlik marifeti ile yapılmasını tavsiye eder…

– Gelecekle iletişim üniversite irtibat noktalarının aktif çalıştırılmasını teşvik eder…

– İşbirliğinin artırılması için yıl içinde faaliyetler yapılması, ortak haber ajansı kurulmasını ve uluslararası bir gönüllü öncelik oluşturulmasının gerekliliğini tespit eder…

10 Mayıs 2015
(1915 ten 100 yıl sonra…)
Çanakkale

0 1179

Aşırı sağcı Ataka sözde Osmanlı-Türk soykırımı karar önerisini meclise sundu

Halk Meclisinin ilk çalışma günü aşırı sağcı Ataka Meclis Öbeği (grup) adını halkvekili Desislav Çukalov, Osmanlı İmparatorluğunun Bulgar halkı üzerine 500 yıldan fazla sözde soykırım uyguladığını ve 17 Mayıs günü sözde Batak kıyımının yıldönümü olarak Bulgar halkına yapılan kıyım günü olarak kabul edilmesi önerisini Halk Meclisi gündemine alınmasını sundu. Ayrıca bu günün anısına Sofya’da anıt yapılması da önerildi. Karar tasarısı Ataka Partisi ve Meclis Öbeği Başkanı Volen Siderov tarafından meclis kürsüsünden okundu.

Öneri reddedildi. Tüm HÖH halkvekilleri karşı oyu kullandı.

0 1170

Bulgar Eli ile Türkiye sınırında Bulgar tarafından yapılan kaçakçılığa yönelik yürütülen mücadele işlemleri sınırda büyük kuyruklar oluşmasına neden oldu. Bulgar Ulusal Radyosu BNR’nin duyurduğu haberde, dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı Kapıkule’de uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların (tır) 15 km. kuyruk oluşturduğu belirtilirken, Hamzabeyli’de bu uzunluğun sadece ‘sekiz’ kilometre olduğu anlaşıldı.

Türk tarafından Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce bu bilgi doğrulanırken, kuyruk oluşumunun Bulgar tarafının sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği işlemler sonucu meydana geldiği bilgisi verildi.

Günlerce sınırda bekleyen sürücüler durumdan aşırı derecede rahatsız. Bu beklemenin para kaybına ve sinirlerin gerilmesine neden olduğu da gelen bilgiler arasında.

0 923

Ülkemizde birçok devlet kurumu, kuruluş ve dairesi vardır. Bu yerlerde çalışanlar arasında ne kadar Türk olduğunu göstermek için haber yerliğimzde (site) ‘Gözcü’ başlığı altında ilginize ve bilginize sunacağız.

Bilgi bizden, okuyup öğrenmek sizden.

Yasadışı Yollarla Edinilmiş Malvarlığına El koyma Yarkurulu Üyeleri

Bu Yarkurul (Komisyon) beş kişiden oluşmaktadır.

Yarkurul başkanı başbakan tarafından atanır. Başkan yardımcı Halk Meclisi tarafından seçilir. Diğer üç üyeden ikisi Halk Meclisi tarafından seçilirken, son üye de cumhurbaşkanınca atanır.

Başkan – Plamen Georgiev Dimitrov (Başbakan)
Başkan yardımcısı – İvo Dikov İvanov (HM)
Üye – Antoaneta Georgieva Çonkova (Tsonkova) (HM)
Üye – Stoyanka Petrova Nikolakova (HM)
Üye – Liliana Toteva Terzieva (Cumhurbaşkanı)

Ayrıca Yarkurula bağlı daha birçok birim ve bölgesel temsilcilik vardır. Dizelgeden de görüldüğü üzere yarkurulda yarım Türk dahi yoktur!