Çarşamba, Mayıs 23, 2018
Ana bet Yurttan

0 1340

Kadir Gecesi nedeniyle Kırcaali’nin Mastanlı belediyesi kent meydanında yaklaşık 3000 kişilik iftar yemeği verildi. Mastanlı kökenli işadamı Fuat Güven ve Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeğine çok büyük katılım oldu. Kent meydanına kurulan masalara yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Bölgede yaşayan her dinin ve etnik toplulukların temsilcileri iftar yemeğine buluştu.

Bölgenin önde gelen siyasetçileri, din görevlileri ve yerel yönetim temsilcileri iftar yemeğinde halka bir araya geldi, birlik mesajı verdi.

Müslüman kökenli bir ailenin çocuğu olan Peder Karamfil yemeğe katılmadı. Neredeyse Müslümanların düzenlediği hiçbir etkinliği katılmayan Mastanlı Hıristiyanlarının dini temsilcisi, buraya gelip birlik mesajı vermekten çekindi.

Düzenleme Kurulu gelenlere bir de halkoyunları gösteri ve müzik dinletisi sundu.

 

11741089_388394391353639_7568699026306164182_o

11011604_388394378020307_5311391844595338084_o

11705468_388394398020305_7599541703569694977_o

Görseller: Mastanlı belediyesi

 

0 1389

Ulusal Gelirler Dairesi (NAP) ülkemizin durumunu açıklayan ve çok da içler açıcı olmayan bazı verileri yayınladı. Bu veriler Bulgar Elinin iktisadi durumunu aydınlatıyor.

2014 yılında bir milyon yirmi bin kişi 340 levalık ortalama aylık geliri ile geçimini sağladığı anlaşılıyor. Bunun yanında bir milyon dört yüz bin kişi ise 340 ile 1000 leva arasında aylık gelir ile yaşamaya tutunmaya çalışmış. Devlet dairelerindeki kişiler kıdeme göre 1200 ile 5300 leva aylık almış. Büyük aylıklar müdürlere ait.

EVROSTAT ekliyor

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi EVROSTAT’ın açıkladığı verilerde ülkemizde 3,5 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı belirtiliyor. Yoksulluk sınırı 500 leva olan ülkemizde dört kişilik bir ailenin geçimi için 2000 leva gerektiği vurgulanıyor. Oysa ülkemizde durum hiç de böyle değil. 2,3 milyon kişi 500 levanın altında aylık ile geçinmeye çalışırken, 1,2 milyon kişi de 286 levalık emekli aylığı ile yaşamaya çalışıyor. Ayrıca ülkede büyük bir iş görmez emekli ordusu da var.

İşe yeni başlayan genç bir bilim kişisinin aylığı en çok 460 leva kadar olabiliyor.

Milletvekilinin aylığı 2658 leva olan ülkemizde diğer danışman ödeneği ve giyim paraları, 1772 leva daha eklenirse bu rakam ayda 4430 leva oluyor. Bakan 3510 leva alırken, başbakan ve meclis başkanın aylıkları 4473 leva ve cumhurbaşkanın aylığı da 5772 levadır.

Ortalama olarak en yüksek aylık 1791 leva ile “Bilgi ve yaratıcı ürün oluşturulması ve dağıtımı” ve iletişim alanındadır.

Ülkedeki istihdam 47 400 kişi azalarak 2,2 milyon kişiye geriledi.

0 1142

Bakanlar Kurulu tarafından sunulan “Bulgar Eli ile Kazak Eli Arasında Cezai Konularda Adli Yardım Antlaşması” Halk Meclisi genel kurulunda onayladı.

74 halkvekilinin katıldığı oylamada 73 evet ve bir karşı oy çıktı. Yasa tasarısının ikinci okumada da kabul edilmesi için Meclis Hukuk İşleri Komisyonu başkan yardımcısı Çetin Kazak (HÖH) öneri sundu. 77 halkvekili bu öneriyi destekledi. Yasa tasarısı 78 oyla ikinci okumada da kabul edildi. Resmi gazetede yayınladıktan ve iki ülke arasında Antlaşma karar mektupları alındıktan 30 gün sonra bu yasa yürürlüğe girecektir.

İade Antlaşması da onaylandı

Kazak Eliyle yapılan ikinci Antlaşma da Halk Meclisinde onaylandı. Bu Antlaşma iki ülke arasında kişilerin iade konusunu düzenlemektedir. Aynı birinci Antlaşmada olduğu gibi tasarı her iki okumada da kabul edildi.

240 halkvekilinden oluşan mecliste sadece 78 halkvekili genel kurulda yer aldı.

0 1229

Bulgar Eli ile Türkiye sınırında Bulgar tarafından yapılan kaçakçılığa yönelik yürütülen mücadele işlemleri sınırda büyük kuyruklar oluşmasına neden oldu. Bulgar Ulusal Radyosu BNR’nin duyurduğu haberde, dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı Kapıkule’de uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların (tır) 15 km. kuyruk oluşturduğu belirtilirken, Hamzabeyli’de bu uzunluğun sadece ‘sekiz’ kilometre olduğu anlaşıldı.

Türk tarafından Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce bu bilgi doğrulanırken, kuyruk oluşumunun Bulgar tarafının sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği işlemler sonucu meydana geldiği bilgisi verildi.

Günlerce sınırda bekleyen sürücüler durumdan aşırı derecede rahatsız. Bu beklemenin para kaybına ve sinirlerin gerilmesine neden olduğu da gelen bilgiler arasında.

0 1059

Bugün Halk Meclisi Marketler Zinciri Yasası olarak bilinen Rekabet Koruma Yasası üzerinde tartışma yapılmadan ilk okumada kabul etti.

Yasa ile, ticari işlemlerin gerçekleştirilmesiyle müzakerelerde eşitlik alanı sağlayarak ve haksız ticari uygulamaları önleyerek ulusal pazarları, malların üretimini, teminini ve dağıtımını ve bu hizmetleri korumak için tutarlı bir siyaset yürütülmesini sağlayacak koşulların yaratılması amacıyla mevcut hükümlerin tamamlanması öngörülüyor.

Büyük Market Zincirlerinin yerli üreticileri adeta hiçe sayan tutum ve davranışları Yasanın gündeme gelmesini zorunlu kıldı. Yasayı sunan Bulgar Sosyalist Partisi Sol Bulgaristan adına söz alan halkvekili Korneliya Ninova, bu Yasanın aşırı bir düzenleme getirmediğini söyledi.

Yasa ikinci okumada da kabul edildiği halde yerli üreticilerin daha çok malı söz konusu marketler zincirlerinde yer alması, artan üretim sonucu istihdamın da artması bekleniyor.

Ülkede birçok yabancı Market Zincirinde neredeyse yerli mal görmek imkansızdır.

0 863

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Krasimir Tuleçki 25 Nisan günü Türk Dışişlerine çağrıldı. Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan duyuruda, davet edilmesi nedeninin hafta sonu Halk Meclisindeki temsilcilerin 1915-1922 Osmanlı Topraklarında yaşanan Ermeni Olaylarının toplu kıyım olarak tanımasından dolayı kaynaklandığını açıkladılar.

Görüşmede Türk tarafının Bulgar Halk Meclisinin karar almasına neden olan olaylarla ilgili düşüncelerini, alınış biçimini ve bu karardan doğacak sonuçları büyükelçiye sunduğu anlaşılıyor.

Büyükelçi Krasimir Tuleçki Bulgar Halk Meclisince alınan karar bildirisinin doğasını ve amacını açıkladıktan sonra, bu hareketin çağdaş Türkiye Cumhuriyetine yönelik olmadığına açıklık getirmiş.

Bulgar Dışişlerinden yapılan basın bildirisinde, Bulgar tarafının karşılıklı çıkar sağlayacak tüm alanlarda eşitlik ilkesine dayalı ikili ilişkilerin geliştirilmesi için istekli olduğu vurgulanıyor ve bu amaç doğrultusunda sürekli çalışacakları belirtiliyor.

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı

0 711

‘Cepheciler’ Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından Halk Meclisi Çalışma binasının “Sveta Sofya” salonunda düzenlenen tasavvuf sunusuna karşı bir bildiri yayınladı. Cephe’ye üye iki aşırı sağcı fırkadan biri, AGİT resmi tanımlamasına göre “faşist” Bulgaristan Kurtuluşu İçin Vatansever Cephe (NFSB) Genel Başkanı Valeri Simeonof olayı, “dinsel siyasi yaymaca”, olarak nitelendirdi. Düzenlemenin basın yayından kapalı yapıldığını söyledi. Oysa günler önce sunu duyurulmuş ve resmi devlet BNT, BNR ve BTA basın-yayın kuruluşları olayın basın destekçisi olduğu yazılmıştı.

Yehova Şahitleri benzetmesi

Simeonov bu salonun “Yehova Şahitleri” tarafından kiralanıp kiralanamayacağı konusunda merak duyduğunu söyleyerek, 1,5 Müslümanın duygularıyla adeta dalga geçmiş oldu! İslam Dini Bulgaristan’da devlet tarafından tanın bir inançtır ve ülkenin ikinci büyük dinidir.

Açık biçimde Türk Düşmanlığı sergileyen Valeri Simeonov bu olaya çok sayıda siyasinin katıldığını, Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin her iki yanında HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan ve HŞHP partisinden Kasim Dal’ın olduğunu özellikle belirmekte.

0 645

Avrupa Birliği HÖH/ALDE Türk asıllı Bulgaristan milletvekili Filiz Hüsemenova Eskicuma (Tırgovişte) kentinde yenilenen bilgi merkezi açılışını yaptı, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet konulu çalıştay düzenledi.

Avrupa Birliğinin kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti karşı mücadelede ilerlemiş olmadığını söyleyen Hüsmenova, Bulgaristan’ın Birliğe üye olmadan önce 16 ile 67 yaş arasındaki kadınların yüzde 30 ile 35’nin en az bir kere şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını belirtti. HÖH’i resmi yayaın sitesinde çıkan haberde, geçen yıl AB Kamutayının (meclis) Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı yeniden bir Karar aldığını çünkü AB içerisinde kadınların üçte birinin en az bir kere şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığı bilgisini veren ALDE öbeği (grup) başkan yardımcısı Hüsmenova, o zamandan beri neredeysi durumun hiç iyileşmediğinin de altını çizdi. HÖH’lü kadınlar önünde konuşan erkinci (liberal) siyaset yanlısı Hüsmenova, “AB’de cinsiyetler arası eşitlik yöntemleri. Aile şiddetine maruz kalmış kadınlara ve çocuklara destek”, konulu bir de çalıştay düzenledi.

Çalıştay konuşmacıları olarak “Naya Derneği” STK uzmanları katıldı. Konuklar arasında bölge milletvekili Dr. Tunçer Kırcalief, 42. Halk Kamutayı Sağlık Yarkurulu (komisyonu) başkanı Dr. Nigar Cafer ve HÖH Eskicuma İl Teşkilatı Başkanı Hamdi İlyazof katıldılar.

Filiz Hüsmenova Avrupa İçin Erkinciler ve Elerkci (Demokratlar) İttifakı öbeğinin şiddetin tamamen sökülüp atılmadığı halde cinsiyetler arası eşitliğin asla sağlanamayacağı konusunda kesin tutuma sahip olduğunu belirtti. Bir de yenilenen bilgi merkezi açılışını yapan AB milletvekili, bu merkezin çalışan, yaratıcı ve yenilikçi bir birim olması konusunda hevesli olduğunu söyledi.

FHTRG1

Kaynak: HÖH

0 705

‘Kutlu Doğum’ etkinliğine insan seli…

Gümülcine, Özcan Aliosman. Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün, 15 Nisan Çarşamba akşamı “Chris – Eve” Oteli’nde düzenlediği “Kutlu Doğum” etkinliğine Türkiye’den İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve televizyon programlarından tanınan Prof. Dr. Mustafa Karataş konuşmacı olarak katıldı. Karataş katılımcılara, “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu bir sunum yaptı.
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet’in sunumunu yaptığı “Kutlu Doğum” etkinliği, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Genel Sekreteri Orhan Bülbül’ün Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı.

İBRAHİM ŞERİF

Etkinliğin açılış konuşmasını, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptı. Müftü Şerif, Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın Batı Trakya gelmesinde emeği geçen başta İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

İPSALA BELEDİYE BAŞKANI

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman konuşmasında, daha önce Batı Trakya’da “Aşure Günü” kutlamasına katıldığını hatırlatarak, o günkü konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Karataş’ı getirme sözü verdiğini söyledi. Mustafa Karataş’ın Batı Trakya gelmesinden ve kendisinin burada bulunmasından çok mutlu olduğunu belirten Kerman, tüm Batı Trakyalı soydaşları İpsala’da düzenlenecek olan ‘Kutlu Doğum’ etkinliğine davet etti.

BAŞKONSOLOS AKINCI

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a ve konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Karataş’a teşekkür etti. “Peygamber sevgisi bizim medeniyetimizde ve geleneğimizde çok derin, rafine ve latif izler bırakmış bir duygudur” diyen Başkonsolos Akıncı sözlerine şöyle devam etti: “Topkapı Sarayı’ndaki kutsal emanetler, Peygamberimize saygıdan dolayı yeni dokunmuş ipek kumaşlarla temizlenir ve üzerinden alınan tozlar ‘ayakaltında çiğnenmesin’ diye özel bir kuyuda saklanırmış. Bizim geleneğimizde bunun çok fazla örnekleri var. Bize düşen görev de bunu günün şartlarına göre yaşatmak ve devam ettirmektir. ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri de bu amaçla Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde düzenleniyor.”

ATİNA VE SELANİK’TEN MESAJ

Daha sonra Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras ve Selanik Başkonlosu Tuğrul Biltekin’in gönderdiği mesajlar okundu. Ardından katılımcılara günün anlam ve önemini belirten bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

MUSTAFA KARATAŞ’TAN ETKİLEYİCİ SUNUM

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye’den gelen konuk konuşmacı Prof.Dr. Mustafa Karataş söz aldı. Sözlerine “Siz, bizleri bağrınıza bastınız. Hepinizle akraba olduk, hepinizin sevgisini biliyorum; gerçekten çok duygulandım” diyerek başlayan Karataş, “Ben buraya sadece konuşmaya değil, sizleri de dinlemeye geldim. Peygamber aşkınızı görmeye geldim. Ama siz bunu fazlasıyla gösterdiniz, Allah hepinizden razı olsun. Attığınız adımlar sayısınca Allah sizlere sevap yazsın. Aldığınız, verdiğiniz nefesler sayısınca Rabbim günahlarınızı bağışlasın. Ne güzel insanlarsınız. Ama sizler bizden daha önemli işler yapıyorsunuz. Hepinize hem dua ediyor, hem teşekkür ediyoruz. Sadece bir şey için üzülüyorum. Batı Trakya’ya çok geç geldim, ona üzülüyorum. Keşke daha önceden gelmiş olsaydım.” diye konuştu.

“ALLAH BAŞKALARI İÇİN DE YAŞAMAYI NASİP ETSİN”

Konuşmasının ilk bölümünde peygamberin hayatından örnekler veren Karataş, Hz. Muhammed’in kendisi için değil, başkaları için yaşadığını söyledi. Karataş, “Allah’ın rızası, kullarının rızasına bağlıdır. Sizin değeriniz, başkalarına verdiğiniz değer kadardır. Kendin için değil, başkası için de yaşayacaksın. Biz peygamberin sonradan dünyaya gelen ümmetleriyiz. Allah başkaları için de yaşamayı nasip etsin” dedi.

İkinci bölümde, “Peygamber efendimizin olduğu gibi göründü, göründüğü gibi oldu” başlığı altında konuşmasına devam eden Karataş, “Bir insanın sevmediğimiz bir halini veya huyunu söylerken o insanı incitmeden söylemeliyiz.

Eğer bunu başarabilirsek çok şey kazanırız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bu bölümde yalan konusuna da değinen Karataş, İslam dininde yalanın yeri olmadığını ve hiç bir Müslümanın yalan söylememesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının son bölümünde İslam peygamberinin dünya ve ahiret dengesini çok iyi kurduğunu belirten Karataş, İslamiyet’in de bir denge dini olduğunu söyledi. Bir Müslümanınr Kur’an’dan manevi anlamda beslenmesi gerektiğini kaydeden Karataş, herkesin her işi dengeli yapması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Mustafa Karataş’a ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a programa katkılarından dolayı Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif tarafından birer onurluk sunuldu.
Program, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerin okuduğu ilahilerle sona erdi.

Etkinliğe Türkiye’den katılanlar arasında Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Keşan İlçe Müftüsü Süleyman Yeniçeri, İpsala İlçe Müftüsü İsmail Geyim, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İpsala Kaymakamı Eyyup Özdemir yer aldı.

Etkinliğe Batı Trakya’dan Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı ve azınlık eyalet meclis üyeleri, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, BAKEŞ Başkanı Galip Galip, Trakya Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Asbaşkanı Turgut Hüseyin, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu, diğer azınlık kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanısıra çok sayıda soydaş katıldı.

0 622

“AB’nin gelecekteki üyesi Türkiye sadece iç dengeleyici bir unsur olmayacak, aynı biçimde AB ve Orta Doğu arasında gerçek bir siyasi ve değer köprüsü görevi oynayabilecektir.”

Bulgaristan’ın AB tam üyeliği için imzalanan anlaşmalarının onuncu yılında Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Lütvi Mestan  Çarlık Sarayı Vrana’da bir oturuma katıldı. Özgürlük için Fridrih Nauman Güney Doğu Vakfı Tasarı Masası, Siyasi Çözümlemeler Erkinci (Liberal) Enstitüsü ve Avrupa Liberal Forumu tarafından düzenlenen etkinliği ayrıca eski başbakan Çar İkinci Simeon Saksgoburgota ile eski Romanya başbakanı ve mevcut Senato Başkanı Kalin Popesku-Tıriçano katıldılar.

“Avrupa Birliği’nde on yıllık zorunlu mücadele. Güney Doğu Avrupa’daki liberallerin deneyimi” konulu açık oturumuna katılan Lütvi Mestan, burada “Yeniden düşünmeye evet, ama Avrupa Birliği’nin genişlemesinin sona ermesine hayır” başlıklı konuyu işledi.

Birçok güncel olaya atıfta bulunan Mestan, Kosova-Arnavutluk-Sırbistan arasında yaşanan gerilime, Ukrayna’da yaşananlara, AB’nin Balkanların hem Batısına hem de Güneyine genişlemesinin önemine değindi.

Lütvi Mestan, ‘Yünker Tasarısı’ olarak bilinen beş yıllık AB sınırlarının Güney Doğu Avrupa’ya doğru genişleme erteletiminin kaldırılması için yeterince siyasi delilerin mevcut olduğunu da söyledi.

Mestan’dan Türkiye’nin AB üyeliğine EVET

“Bu mantık çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetinin gelecekteki üyeliği konusunda mevcut olan karşılıklı konuşma ve görüşmelerinin üyelik ölçütleri ve Avrupa’daki çok kültürlü ortaklaşa yaşam ve çeşitlilik ilkeleri temelinde yoğunlaştırılmalıdır. AB’nin gelecekteki üyesi Türkiye sadece iç dengeleyici bir unsur olmayacak, aynı biçimde AB ve Orta Doğu arasında gerçek bir siyasi ve değer köprüsü görevi oynayabilecektir”, diyen Mestan, AB üyesi bir Türkiye’nin hem Avrupa hem de Orta Doğu güvenliği için çok önemli bir unsur olacağını belirtti.