Ana bet Düşünce Rotterdam’da bir yol adı

Rotterdam’da bir yol adı

0 783

Alçak ülke devletinde ya da bilinen adıyla Hollanda Rotterdam kentinde bir yol adı uzun zamandan beri düşüncemi kurcalayan bir soruyu yeniden gündeme taşımama neden oldu. Bu düşence bizim kimliğimizde en sağlam yeri tutmaktadır.

Biz kimiz?

Günümüz Bulgar Eli toprakları sınırları içerisinde yaşayan Türkler kesin tartışmaya açık olmayan bir kimliğe sahiptir. Temeli sağlamdır. Yanılmıyorsam ilk defa eski yazıyla basılan “Karadeniz” gazetesinde bu tanımlamanın üzerinde durmuştu. “Türküz, Bulgaristan vatandaşıyız, Avrupa ekinini (kültürü) bir parçasıyız”. Aynı bu tanıma daha sonraki yıllarda rahmetli Prof. Dr. İbrahim Tatarlı, tarihçi ve felsefeci Doç. Dr. İbrahim Yalımof’un çalışmalarında rastlamış ve de HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan’dan bizzat duymuştum. Üç düzlemli bu kimlik tanımlamasına bir de İslam İnancı eki var. Genel olarak biz buyuz. Ne kadar benimsiyoruz? İşte budur can alıcı soru!

Türkçe yer ve yol adları

Osmanlıya bu topraklar bıraktırıldıktan sonra tüm gelişmeler azınlıkların sırtına olmuştur. En büyük kayıpları da hep Türk azınlığı yaşamıştır. 1885 yılında Lofça bölgesinde başlayan kişi adalarının zorunlu değiştirilmesi 1984/85 yılında en yüksek değerine ulaşmıştır. Başta her on yılda bir Pomaklar, 1981/82 yıllarında Çingeneler ve en son da Türklerin adları değiştirildi. Tabi Türklerin adları 1974 ve 1981/82 Rodoplarda da değiştirilmişti. Tüm bu yaşananlar kişi kimliğini çok ciddi etkilemiştir. Ayrıca Türk İslam tarih mirası da yine ciddi biçimde yok edilmiştir. En belirgin örnek Sofya ve Filibe’de (Plovdiv) yaşanmıştır. Sofya valisi Pötır Albin’in emriyle bir gecede mevcut 32 caminin 30’u patlatılarak sabah basmadan önce hazırda bekleyen kağnı ve öküz arabalarıyla donanımlı yüzlerce kişi tarafından yerinden taşınıp, kanıt bırakılmamıştır. Sabah olduğunda yabancı temsilcilikler yaşanan vahşetle ilgili kınama mektupları gönderseler de yok edilen tarihin yerinde yeller esmekteymiş. 19 Mayıs 1934 yılında yapılan Askeri darbeyle Tırnovo Anayasasını yürürlükten kalkar, Kamutayın (meclis) görevine son verilir ve siyasi oluşumlar yasaklanır. Filibe’de birçok Türk İslam eseri yok edilir. İki ay sonra Türkçe yer adları değiştirilir. Türkçe yer adları değişimi 1984 yapılmış ve günümüzde de devam eder. Kaç tane Türk adı taşıyan yol, kent bahçesi ve anıtın olduğu bilinmemektedir.

Ülkemizde kaç tane Türkçe yol adı olduğu kesin bilinmez ama bir tane dahi Osmanlı dönemi müzesi yoktur!

Günümüzde Türklerin yüzde 60’ında Türk kimlik sorunu vardır. İslam’la ilgili bilgiler açık değildir.

Bu konuda güzel bir kaynak yakında basılan Yalımof’un “Bulgaristan’da Azınlık Hak ve Özgürlükleri Sorunu” kitabı çok aydınlatıcı bir kaynak olabilir.

YASAL UYARI: Sanal yerliğimizde yayınlanan yorum yazıları ya da salıkların tüm düzü Eke Börü Köktuğu KUNT ile ilişiktir. Kaynak gösterilse de biri bile özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu salık ya da yazılar sadece haber.bg yerliğince sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.

YORUM YOK

Yanıt Bırak