Çarşamba, Mayıs 23, 2018
Home Kimlikler Bu yayınlarla kimliklendirilenler "Başmüftülük"

Başmüftülük

0 711

‘Cepheciler’ Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından Halk Meclisi Çalışma binasının “Sveta Sofya” salonunda düzenlenen tasavvuf sunusuna karşı bir bildiri yayınladı. Cephe’ye üye iki aşırı sağcı fırkadan biri, AGİT resmi tanımlamasına göre “faşist” Bulgaristan Kurtuluşu İçin Vatansever Cephe (NFSB) Genel Başkanı Valeri Simeonof olayı, “dinsel siyasi yaymaca”, olarak nitelendirdi. Düzenlemenin basın yayından kapalı yapıldığını söyledi. Oysa günler önce sunu duyurulmuş ve resmi devlet BNT, BNR ve BTA basın-yayın kuruluşları olayın basın destekçisi olduğu yazılmıştı.

Yehova Şahitleri benzetmesi

Simeonov bu salonun “Yehova Şahitleri” tarafından kiralanıp kiralanamayacağı konusunda merak duyduğunu söyleyerek, 1,5 Müslümanın duygularıyla adeta dalga geçmiş oldu! İslam Dini Bulgaristan’da devlet tarafından tanın bir inançtır ve ülkenin ikinci büyük dinidir.

Açık biçimde Türk Düşmanlığı sergileyen Valeri Simeonov bu olaya çok sayıda siyasinin katıldığını, Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin her iki yanında HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan ve HŞHP partisinden Kasim Dal’ın olduğunu özellikle belirmekte.

0 653

Sofya Temyiz Mahkemesi sözde Bulgaristan Sünni Hanefi Diyaneti tarafından Sofya Kent Mahkemesinin bugüne kadar var olmuş İslam Derneklerinin kurulmuş veraset konumlu kararına karşı açılan davayı görüştü.

Kendisinin de bir dönem yönettiği bir asırlık Başmüftülük Kurumunu ve ona bağlı yerel İslam Derneklerinin vakıf mallarının, yandaşlarıyla birlikte kurduğu sözde Bulgaristan Sünni Hanefi Diyanetine ait olduğunu savunan Jivkof döneminin teğmen rütbeli müftüsü Nedim Gencef, Bulgaristan’daki Müslüman Toplumunun başını ağrıtmaya devam ediyor.

Soğuk savaş dönemi ülkenin ulusal çıkarlarını koruduğunu savunan Gençef, Devlet Güvenlik Biriminde yüzbaşı rütbesine yükselemediği için de üzgün olduğunu daha önce verdiği bir söyleşide belirtmişti.

Daha önce 3 Nisan 2015 tarihine ertelenen duruşma öğen 11.30’da yapıldı. Mahkeme bir buçuk ay içerisinde gerekçeli kararını verecek.

Bu dava sürecinin gelişimi Başmüftülük tarafından açılan cami, müze, taşınmazlar davalarını doğrudan ilgilendiriyor.

0 562

Ezan, aşırı milliyetçileri korkuttu!

Çirkin saldırılara hedef olan Bulgaristan İslam Dini temsilcilerinden cesur adım. Bulgaristan Başmüftülüğü, Vatansever Cephe başkanı Valeri Simeonof’un geçen hafta meclis kürsüsünden Şabanlı (Sırnitsa) köyü imamının ezan okuyuşunu “ulamaya” benzetmesinden sonra kınayıcı bir bildiri yayınladı. Bildiride Simeonof’un İslam Dinini küçük düşürücü hakaretlerinin şiddetle kınandığını ve ilgili devlet kurumları kendisinden hesap arama konusunda adım atmaları isteniliyor.

Bulgar Ceza Yasası dini gerekçelerle nefret söylemine dört yıla kadar ceza öngörüyor.

Anayasanın 44. Maddesinin ikinci bendinde, “soysal, ulusal, buduna dayalı (etnik) ve dini nefreti körükleyecek oluşumların kurulmasını ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini yasaklar.”

Ceza Yasasının 164. Maddesinin birinci bendi bu tür nefret söylemlerine karşı dört yıla kadar hapis cezası veya denetlemeli serbestlik ve 5 000 ile 10 000 leva arasında para cezası kesilmesini hükmediyor.

Bildiriyi aynen yayınlıyoruz.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün milletvekili Valeri Stoyanov’un 25 Mart 2015 tarihinde Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması

Bulgaristan Cumhuriyati Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, milletvekili Valeri Stoyanov’un 25 Mart 2015 tarihinde Halk Meclisi kürsüsünden yaptığı ve yabanci ile İslam düşmanlığı sözlerini içeren konuşmasından son derece endişe duymaktadır.

“ Size sormak istiyorum: seçim gününün sona ermesinden sonra minaredeki hoca neden uğuluyor, Minaredeki adam uğulayarak neler söylüyordu? Belki anlaşılmayan bir dilde tebrikler sunuyordu” gibi konuşmalar Müslümanların onur ve haysiyetini ve kutsal değerlerini derinden yaralamakla birlikte Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası, Mezhepler Kanunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan en doğal ve demokratik insan hakkı olan din özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir.

Yerel din adamları- imamların faaliyetleriyle ilgili benzer ifadeler kabul edilmezdir. Özellikle ağağılamak ve küçük düşürmek için değil, bu toplumun çıkarlarını gözetmek için seçilen bir milletvekilinin bunu Halk Meclisi kürsüsünden yapması hiç bir surette kabul edilemez.
Benzer konuşmalar, namaza çağıran ezan gibi İslam dininin kutsal esaslarının karallanmasını, bir milyonun üzerinde Bulgaristan vatandaşının dini inançlarının aşağılanmasını, toplumun bölünmesini, din ve etnik düşmanlığın telkin edilmesini amaçlayan nefret dilinin dışa vurmasıdır.

Ezan, dünyanın her yerinde 15 asırdan beri belirli saat ve dakikalarda Arap dilinde okunmaktadır ve bütün Müslümanlar ile gayrimüslimlerin bir kısmı tarafından anlaşılmaktadır.Bundan dolayı kutsal namaz çağrısının “ uğulama ve anlaşılmayan dilde tebrik” gibi cahilce tabirler ile nitelendirilmesini kınıyoruz ve dinin siyasi partilerin seçim öncesi yarışlarına sürüklenme teşebbüslerine kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

Bu bağlamda, ırk, milliyet, etnik ya da din düşmanlığının körüklenmesine yönelik ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal eden faaliyetler yürüten örgütlerin kurulmasını yasaklayan Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nın 44. maddesinin 2. parağrafını ve söz, basın ya da diğer kitle iletişim araçlarıyla, elektronik informasyon sistemleri ya da başka şekillerde dini temele dayalı nefreti yayan herkes için cezai sorumluluk öngören Ceza Kanunu’nun 164. maddesinin 1. parağrafını hatırlatmada bulunuyoruz.
Yukarıda belirtilen kaideler doğrultusunda, ilgili makam ve kuruluşlarını, söz konusu eylemlerin faili olan şahısı cezai sorumluluğa tabi tutmalarına çağırıyoruz.