Çarşamba, Mayıs 23, 2018
Home Kimlikler Bu yayınlarla kimliklendirilenler "Türkçe"

Türkçe

0 966

Bir kişinin kimliğinin oluşmasındaki en temel güç dildir. Dille başlar çocukluk yaşlarında kimliğin oluşması, gelişmesi ve yapılanması. Ana baba ile çocuğun ilk iletişimi, çevre ile etkileşimi, toplumsal ve ekinsel (kültürel) bütünleşme hep dille ilgilidir. Düşünme, sorgulama, yaşamı kolaylaştırma da edinilen bilgi, yaşam deneğimi ve toplumsal bütünleşme anca dille olur, dille mümkündür. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Dil her şeydir!

Türkçe olmadan, başarı anca düş olur

Burada Türkçe diyorum çünkü ben Türküm. Bu durum diğer diller için aynen geçerlidir. Anadilinde yani Türkçe düşünmeyi öğrenmeyen bir kimse kesinlikle kimliğini kaybetmeden başarılı olamaz. Gönlünü Türkçeye kapatanlar birer yaşayan esirdir, göstermeliktir. Sözcük daracığı kısıtlı olan kimseler ne okuduğunu anlar, ne iletişimin sağlıklı sağlar ne de okumaya, öğrenmeye heveslidir. Hangi kitaba başvurursanız başvurun, hangi bilimsel makaleleri okusanız okuyun, hangi eğitim uzmanının düşüncesine katılıp katılmasanız da bir gerçek var, o da anadilini, öz dilini ya da doğal dilini bilmeyen bir kimsenin kimliğinden ödün vermeden başarılı olmasının mümkün olmadığı gerçeğine varırsınız.

Dil her şeydir

Dil sadece bir konuşma aracı değildir. Dil geçmişinle bağlantı kurarak öğrenme, okuma, bilmedir. Sağlam bilgiler destekli geleceğe kapı açmaktır.

Haydin ağlayalım!

Ülkemizde yayın yapan kaç gazete ve kaç dergi günlük, haftalık, aylık ya da başka bir zaman diliminde basılmakta olduğu konusunda bilginiz var mıdır? Araştırın ağlayın, hey Türkler! Bir, bilemedin iki…

Peki, kaç televizyon ya da radyo yayınımız var? Yarıçapı sonsuz olan kocaman bir sıfır… Hani devlet yayın kuruluşlarında da yayın olmasa, durum daha da içler acısı olacaktı. Ulusal BNT1 televizyon kanalında hafta içi 10 dakika haber kuşağı ve değişilmez nimet ulusal radyoda her gün sabah, öğleden sonra ve akşam yayını olmak üzere 3 saat Türkçe yayın var. Ve bu kadar…

Sanal ortamda yayın

Genelağ (internet) üzerinden yayın yapan beş haber yerliği (sitesi) var.

Okullarda Türkçe

Eğitim Yasası ve ilgili Yönetmeliklere göre belediye okullarında program dışı zorunlu ve serbest seçmeli dersi olarak Anadil Türkçe dersi görülebilir, görülüyor da. Türkçe eğitim hiçbir şekilde yok! Okulda yeter derecede öğrenci dilekçe vermişse kadrolu Türk Dili öğretmeni de atanabilir. Türkçenin Zorunlu Seçmeli Ders olarak verildiği okullarda bu işlem uygulanıyor.

Çoğu zaman ana babalar bilinçli olarak Türkçenin serbest seçmeli ders olarak okutulması yönde yönlendiriliyor ve böylelikle okul müdürü kadrolu Türk Dili öğretmeni atamasını yapmıyor.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 9542 Türk çocuğu anadilini belediyelerde ders programı dışında öğrenmiş. Serbest seçmeli okuyanlar zorunlu seçmeli okuyanlardan çok daha fazladır.

Anadilini iyi bilmeyen bir kişinin o dilde kitap okumasını, üretim yapmasını, gelişmesini beklemek hayalcilikten öte başka bir şey değildir!

Üniversitede (Bilimyurdu) mevcut durum

Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesinde Türk Dili ve Yazını (edebiyatı) Bölümü var. Orada dört farklı dalda dört yıllık eğitim var. Uygulamalı dilbilimi –Rus Dili ve Türk Dili, Uygulamalı dilbilimi – Türk Dili ve Alman Dili, Türk Dilbilimi (filoloji) ve Türk bilimli İş iletişimi. Dört yıl öğrenim sonunda derece yapmak isteyen kişilere yüksek ‘lisans’ eğitimi de var. Bunlar üç adettir. Balkan Çalışmaları, ‘Turizm’ ve iş dünyası dil hizmetleri ve Türkiye-Rusya kültürlerarası ilişkiler ve ‘turizm’.

Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesinde kendi başına Türk Dili bölümü yok. Burada Türklük bilgisi (Türkoloji) ve Altay Dilleri Bölümü var. Dört yıllık Türklük bilgisi ve derece için de Uygulamalı Türk Dilbilimi yüksek ‘lisans’ programı var.

Filibe Payisiy Hilendarski Bilimyurdunda Dilbilimi Bölümünde dört yıllık Bulgar Dili ve Türk Dili programı var.

Tiyatrodaki durumu anlamıyorum…

0 1007

Son salığımda kullandığım Türkçe sözler doğal olarak okurların büyük bir bölümünce anlaşılmamış olabilir. Bu çok doğaldır çünkü Türk Dili dönem dönem yad dillerin etkisinde kalmıştır, kalmaktadır. Bu da toplum içinde dilimize girmiş sözcüklerin yayılmasına, kullanılmasına neden olmuştur. Ancak bu durum kullanılan sözcüklerin Türkçe karşılıklarının olmadığı anlamına gelmez. Benim kullandığım sözcüklerin ilk başlarda anlaşılmaz olmaları sorunu öğrendikçe ortadan kalkacağına inanmaktayım.

Bu bağlamda yazılan bir salık ya da birkaç salık için Türkçe söz daracığı oluşturulacaktır. Üstelik bu işlem gerekli açıklamaları verilerek yapılacaktır.

Başta yerliğin başlıklarıyla başlamakta yarar var.

Arı, duru Türkçe salıklar.

Salık sözcüğü dilimize Arapçadan giren “haber” sözcüğüne karşı gelmektedir. Açıklaması da: Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgidir. Arı, duru sözcükleri katkısız, bulaşık olmayan Arapça “temiz” sözcüğüne karşı düşer.

Yerlik – Fransızca “site”; İleti – Fransızca “mesaj”; Ulatı – Fransızca “elektronik”+İtalyanca “posta”;

Yurt yönetimi – Arapça “siyaset”, İtalyanca “politika” – Yurdun etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ulayı gerçekleştirme ana öğelerin bütünü.

Yazın – Arapça “edebiyat”, Fransızca “literatür” – bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yayın, ürün, yapıtların bütünü.

Çeynik ya da yoruş, tavış – Fransızca “spor”.

Yer, yaşadığımız gezegenin Türkçe adı olan Yertinç sözcüğünün ta kendisidir. Arapçası “dünya”.

Yordamlık, Belli bir alanda geliştirilmiş yordamların dizgeli bütünü ya da yordam geliştirme iş ulayı bilgisi. – İngilizce “teknoloji”.

Ulayı bağlacı Arapça “ve” ile aynıdır. Bağlaç – iki sözcük ya da iki tümce arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Korku yenildi, yüreklilik kazandı salığındaki az bilinen Türkçe sözcüklerin anlamları.

Bulgar Eli – Bulgaristan;

Yad – yabancı, Farsça “yaban” sözcüğünden;

Uray – Arapça “belediye”;

Uraybay – belediye başkanı;

Kamutay Kurulu – belediye meclisi, Arapça – “meclis” – bir konuyu konuşmak ya da görüşmek için yapılan toplantı;

Yenilik Yığması – yenilik – Arapça “ıslahat”, Fransızca “reform”(düzeltmek, düzgün duruma getirmek). Yığma – Fransızca “blok” – Yurt yönetimi çıkarları nedeniyle birlik kuran kişiler topluluğu;

Yurttaş – Arapça “vatan” +tAş eki;

Sıkı düzen – Fransızca “disiplin”;