Çarşamba, Mayıs 23, 2018
Home Kimlikler Bu yayınlarla kimliklendirilenler "Valeri Simeonov"

Valeri Simeonov

0 773

Sözde Ermenilerin ‘toplu kıyımına’ ilişkin Halk Meclisinde 24 Nisan 2015 günü bir dakikalık saygı duruşu yapmayan HÖH halkvekillerine karşı zehirli dilini devreye sokan Simeonov, “böylelikle HÖH sırıtan vahşi yüzünü, Bulgar karşıtı ve Avrupa karşıtı olduğunu gösterdi. Bir mafya teşkilatıdır ve derebeylerle hakları elinden alınmışlardan oluşur”, diye konuştu. HÖH’ü şiddetle kınadıklarını belirtti.

Konuşmanın Bulgarcası.

HÖH’ün Bulgar çıkarları için çalışmadığını söyleyen aşırısağcı, Türk, İslam karşıtı söylemleriyle tanımlanan Vatansever Cephe eşbaşkanı Valeri Simeonov, Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’a ve aynı savı savunan sözde 200 Türk aydınının, ‘Türklerin 1 milyon Ermeni ve 30 000 Kürt öldürdüğü’ savına atıfta bulundu. Daha 30 000 kişinin bu Bildiriyi imzaladığını söyledi. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenlilerin torunlarına yönelik yapmış olduğu konuşmayı hatırlattı.

Siz kimsiniz?

Sayın HÖH’lüler siz nesiniz? Kimsiniz ve hangi ilahlara kulluk ediyorsunuz? Kimi temsil ediyorsunuz? Burada, Halk Meclisinde Türkiye Cumhuriyetini ve halkını mı temsil ediyorsunuz?

Valeri Simeonov konuşmasını yaparken HÖH Burgaz halkvekili Hüseyin Hafızov bolca Simeonov’a sataştı.

hafızof29042015

Hüseyin Hafızof sözlü sataşma içerisinde

0 711

‘Cepheciler’ Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından Halk Meclisi Çalışma binasının “Sveta Sofya” salonunda düzenlenen tasavvuf sunusuna karşı bir bildiri yayınladı. Cephe’ye üye iki aşırı sağcı fırkadan biri, AGİT resmi tanımlamasına göre “faşist” Bulgaristan Kurtuluşu İçin Vatansever Cephe (NFSB) Genel Başkanı Valeri Simeonof olayı, “dinsel siyasi yaymaca”, olarak nitelendirdi. Düzenlemenin basın yayından kapalı yapıldığını söyledi. Oysa günler önce sunu duyurulmuş ve resmi devlet BNT, BNR ve BTA basın-yayın kuruluşları olayın basın destekçisi olduğu yazılmıştı.

Yehova Şahitleri benzetmesi

Simeonov bu salonun “Yehova Şahitleri” tarafından kiralanıp kiralanamayacağı konusunda merak duyduğunu söyleyerek, 1,5 Müslümanın duygularıyla adeta dalga geçmiş oldu! İslam Dini Bulgaristan’da devlet tarafından tanın bir inançtır ve ülkenin ikinci büyük dinidir.

Açık biçimde Türk Düşmanlığı sergileyen Valeri Simeonov bu olaya çok sayıda siyasinin katıldığını, Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin her iki yanında HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan ve HŞHP partisinden Kasim Dal’ın olduğunu özellikle belirmekte.

0 681

Simeonov: “Meclis binasında Dini İslam ayini düzenlendi”

Halk Meclisi Kış Yasama Döneminden sonra iki haftalık tatil dönüşü Yaz Yasama Dönemine başladı, aşırı sağcılar-AGİT resmi raporuna göre “faşistler” küplere bindi. Kürsüde önce bir konuşma yapan Vatansever Cephe eşbaşkanı ve iktidar ortağı Valeri Simeonv, “Anayasa dışı HÖH partisi kadrolarını devlet mercilerinden temizleyemediklerini ”, belirtti. Bunun kendileri için başarıslık olduğunu söyledi. Sonra Halk Meclisi koridorlarında gazeteciler önünde demeç verdi. Burada Simeonof, “Paskalyadan önceki kutlu haftada Meclis binasında Dini İslam Ayini düzenlendiğini”, söyledi. Bu düzenlemenin Bulgaristan topraklarında Osmanlıya karşı yapılan ilk ayaklanma olan Nisan ayaklanması arifesinde ve AB’nin sözde Ermeni Soykırımı Bildirisi sonrasında yapıldığını, bütün İslam âleminin Muhammed (SAV) Peygamberin ‘putlaştırılmasına’ karşı olduğunu ve bu düzenlemenin bir tarikat düzenlemesi olduğunu söyledi. Ayrıca sahibi olduğu SKAT televizyonun düzenlemeyi kayıt ettiğini söyledi. Bu kışkırtıcı girişiminin Türkiye Cumhuriyetine ait olduğunu, bunun bir dini içerikli siyasi kışkırtma olduğunu iddia etti. Bunun amacının da Anayasada olduğu gibi dinin, devletten ayrı olmadığını göstermek için yapıldığı düşüncesini öne sürdü.

Aynı partiye üye milletvekili Valentin Kasabov ise Halk Meclisinde yaşanan bu olayı “sapıklık” olarak nitelendirdi. Devamında, “Dervişlerin dönüşü, oyunu tek bir şey gösteriyor aslında, o da Bulgaristan’ın uzun süreden beri Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olduğumuza ilişkin gösterdiği tutkusudur. HÖH’ün hala yönetime tutunduğundan dolayı her şey tersinedir. Kur’an-ı Kerim eskiden beri Arapça okunuyor. HÖH nefret söyleminden konuşurken, hangi temel üzerine bastığına baksınlar. Nefret bizim tarafımızdan değil, onlardan kaynaklanmaktadır”, dedi. Dervişlerin sola doğru dönüşlerini de saatlerin HÖH için geriye doğru gittiğinin simgesi olduğunu belirtti.

Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde Başmüftülük ve Blamed-Balkani uygarlık merkezi tarafından düzenlenen Tasavvuf müzik sunumu Bulgar Ulusal Televizyon Kanalı – BNT, Bulgar Ulusal Radyosu – BNR ve Bulgar Telgraf Ajansı – BTA’nın medya desteğiyle yapıldı. TRT Avaz da canlı verdi.

Eski parti merkezi olan Meclis Çalışma binasında bulunan “Sveta Sofya” salonunu herkes kiralayabilir. Yarım günü 900 leva, tam günü ise 1500 levadır.