Ana bet Güncel Yurtdışında bulunan Bulgar vatandaşlarını sağlık sigortasından muaf ediyorlar

Yurtdışında bulunan Bulgar vatandaşlarını sağlık sigortasından muaf ediyorlar

0 1425

Üçüncü ülkeler, AB dışında yaşayan Bulgar vatandaşları sağlık sigorta priminden muaf tutulacak. Ulusal Gelir Kurumu (NAP) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların sağlık sigorta primi ödemekten muaf edileceğini duyurdu.  Ayrıca bu kişiler önceki dönemler için de muaf tutulabilecek. Bu uygulama eskiden olduğu gibi ülkeyi terk etmeden önce NAP’a başvuruda bulunulması şartıyla bağlı değil.  2013 yılının başında giren bu uygulama gelecekteki dönemlerin yanı sıra önceki dönemleri de kapsıyor.

Sağlık sigorta primi yatırmaktan muaf olacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi de gerek:

  • Bulgar vatandaşlığına sahip olması,
  • Kendi sigortasını ödemek zorunda olması,
  • Bir takvim yılı içerisinde 183 günden uzun süre yurtdışında bulunması,
  • Sağlık ödemelerinden muaf olunması için önemli bir şart, bu kişilerin sürekli ikamet adresinin bulunduğu ildeki (bölgede) Ulusal Gelir Kurumuna başvurmasıdır. 2013 yılının başından beri bu başvurunun yurt dışına çıkmadan önce yapılması şartının aranmamasıdır.

Başvuru şahsen ya da yetkilendirilmiş kişi tarafından yapılabilir. Belge posta üzerinden gönderi belgesi (iadeli taahhütlü) mektubuyla gönderilebilir.

Bulgaristan’a dönüldüğünde sağlık hakları nasıl geri kazanılır?

Ülkeye dönüldüğünde sağlık haklarının geri kazanılması için Ulusal Gelir Kurumuna ‘ülkeye geri dönme’ belgesiyle başvuruda bulunuluyor. Buna ek olarak, bir takvim yılı içinde 183 günden fazla yurtdışında bulunduğunu kanıtlayan belge sunulmalıdır. Bu tür belgeler, örneğin pasaport fotokopisi, giriş çıkışları gösteren, Bölge Emniyet Müdürlüğünden alınan belge, bulunduğu ülkenin yetkili kurumu tarafından verilen ve Bulgarca yeminli tercümanı tarafından yapılmış doğru bir çeviri içeren belge ve diğerler.

Yurtdışında bulunmuş olup başvuruda bulunan Bulgar vatandaşlarının sağlık hakları iki şekilde geri kazanılabilir:

  • Birisi Bulgaristan’da altı ardışık ay sağlık sigortası primi ödeyince otomatikman geri kazanılır.
  • Yurtdışında bulunmuş olan bu vatandaşlar eğer hemen sağlık haklarını geri kazanmak isterse, o zaman, primleri ödediği sırada kendi hesabına çalışan (serbest meslek) kişilerin ödediği asgari sağlık sigorta primi gelirine eşit toplamda 12 aylık prim ödemesi gerek. Eğer 2015 yılında ödeniyorsa 12 ayın her biri için 33.60 leva prim yatırmalıdır. Bu da toplamda 403,20 leva yani yaklaşık 206 Avro eder.
  • Paraları Ulusal Gelir Kurumunun hesabına yatırmadan önce, bir kereye mahsus 9 sayılı beyanname teslim edilmelidir, orada bu paraların tek bir taksite, ülkeye geri dönüş yapanların sağlık haklarının geri kazanılması için olduğu belirtilmelidir.

Bu konu çifte vatandaşlığa sahip Bulgar vatandaşlarını nasıl etkiliyor?

Başka ülkenin vatandaşı olan ve sürekli olarak ülkede yaşamayan (bir takvim yılı içerisinde 183 günden fazla) Bulgar vatandaşları, Bulgaristan’da zorunlu sağlık primi ödemeye mecbur değiller. 2013 yılından beri bu kişiler sağlık sigorta primi borçlusu olmadığını beyan formu ile bildirebilirler. Belge Gelir Kurumunun bölge bürosuna teslim edilir. Bu işlem şahsen, vekâletnameyle ve de posta üzerinden gönderi belgesi (iadeli taahhütlü) mektubuyla yapılabilir.

AB üyesi ülkelerinde yaşan Bulgar vatandaşların durumu?

1 Ocak 2007 dönemi sonrası.

Avrupa Birliğine üye ülkelerinde yaşan Bulgar vatandaşları bir hususu dikkate almalıdır. Sağlık Sigorta Yasasının 40a maddesi Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak diğer AB üyesi devlet yasalarının uygulandığı dönemler için geçerli değildir. Başka bir AB üyesi ülkede çalışmış olan bir bireye o ülkenin yasaları uygulanabilirse, bu dönem için o birey Ulusal Sağlık Sigorta Fonuna (NZOK) sağlık sigorta primi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

Ulusal Gelir Kurumu önünde bu durumun geçerliliği onaylanmak için sosyal sigortalar güvenliği sistemi koordinasyon kurallarına göre verilmiş belge sunulmalıdır. Örneğin (A1, E 101, EZOK, E 104, E 106 ya da (AB) yani EO 883/2004 sayılı Yönetmeliğine göre verilmiş benzeri belge ) ya da açıkça o üye devlette zorunlu sağlık sigortasının ödendiği kesin tarihi kanıtlayan ve yetkili makam tarafından verilen herhangi bir belge/ yeterlilik belgesi (sertifika). Belgede sunular verilere dayanılarak, Bulgaristan’daki sağlık durumunun belirsiz olduğu aylar kapsanacak ve bireyin sağlık sigortası durumu düzeltilecektir.

1 Ocak 2007 dönemi öncesi.

Sağlık sigorta ödenmesi muafiyeti için yurtdışındaki vatandaşlar için geçerli olan aynı koşullar uygulanacaktır.

İmdat?

0700 18 700 sayılı telefon – ülke genelinden abonenin tarife planına göre şehir içi arama tutarında.

E-posta aracılıyla – sorularınızı infocenter@nra.bg adresine gönderebilirsiniz.

Sorularınızı yerinde, Ulusal Gelir Kurumunun her bürosunda sorabilirsiniz.

YASAL UYARI: Sanal yerliğimizde yayınlanan yorum yazıları ya da salıkların tüm düzü Eke Börü Köktuğu KUNT ile ilişiktir. Kaynak gösterilse de biri bile özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu salık ya da yazılar sadece haber.bg yerliğince sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.

YORUM YOK

Yanıt Bırak